USG People en AOG School of Management concluderen dat een fitte arbeidsmarkt appelleert aan vakkennis en veranderbereidheid

Een onderzoek over de kansen die robotisering en digitalisering onze arbeidsmarkt bieden

Almere, 16 februari 2016 - USG People en AOG School of Management publiceren vandaag hun onderzoek naar de toekomst van mens en robot op de arbeidsmarkt. Zij concluderen dat in de nabije toekomst de huidige stabiliteit in functie en benodigde vaardigheden zal verdwijnen. Dit doet een stevig appel op iedere burger om te blijven leren, niet alleen vakmatig maar juist ook in de omgang met verandering.

Het rapport 'De toekomst van mens en robot. Samen op de arbeidsmarkt' is gepresenteerd tijdens het Werkverkenners LIVE event 'Mijn collega de robot', over de kansen van robotisering en digitalisering voor de arbeidsmarkt. Dit event vond vandaag plaats in Media Plaza te Utrecht.

De arbeidsmarkt zal drastisch veranderen onder invloed van digitalisering en robotisering van onze samenleving. USG People en AOG School of Management zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkeling garant staat voor nieuwe kansen. Zij onderzochten welke kansen robotisering en digitalisering bieden aan organisaties en professionals en hoe we arbeid en de arbeidsmarkt zouden moeten (re)organiseren zo dat we deze kansen optimaal benutten'. Het onderzoek werd uitgevoerd via een digitale onderzoeksmethode volgens de principes van social learning, waarin juist de mensen uit de werkpraktijk hun mening inbrachten. De eindconclusies worden hieronder weergegeven.

Conclusies

* Als iets zal gaan verdwijnen in de nabije toekomst dan is het wel stabiliteit in functies en benodigde vaardigheden. Ontwikkelingen zullen zo snel gaan dat vaste functieprofielen en vaardigheden niet meer effectief zijn.

* Een leven-lang-leren is waarschijnlijk net zo weinig 'nieuw' als een opmerking dat het noodzakelijk zal zijn goed opgeleid te zijn in je professie. Echter, de combinatie van deze constateringen met verdwijnende stabiliteit in gewenste vaardigheden, is wel degelijk nieuw en leidt tot een stevige uitdaging: Being skilled in change, as well as being skilled in one's profession.

* De veranderbaarheid en beweeglijkheid van organisaties verschuift naar hoe deze gaan denken over het managen van hun menselijke arbeid en over 'the workplace' in zijn totaliteit. Talent management wordt meer en meer 'Talent Diversity' waarbij de rekrutering (en opleiding) verschuift naar de arbeidsmarkt als geheel. Organisaties moeten zich in toenemende mate (digitaal) verbinden en samenwerken met de omringende externe arbeidsmarkt.

* Op basis van nieuwe technologie veranderen sociale netwerken in digitale 'service networks'. Technologie opent de mogelijkheden voor het ontstaan van 'app-run on-demand-agencies' die bestaande organisaties in verlegenheid (kunnen) brengen als deze niet serieus 'werk maken' van het fundament onder deze ontwikkelingen: het bieden van transparantie.

* Onontkoombaar naar de toekomst toe is de noodzakelijke andere rol en scope van HR (reinventing the HR Function). Haar positie moet meer strategisch worden, haar scope breder (van HR naar Workforce Management) en haar analyses meer data-based (Workforce- en HR-Analytics).

Het volledige rapport 'De toekomst van mens en robot. Samen op de arbeidsmarkt' is te downloaden via www.usgpeople.nl en www.aog.nl/robotisering.

Voor meer informatie over dit persbericht:

Steven Meester, Vice President HR bij USG People Telefoon: +31 (0)36 529 43 02

Eric Buffinga, Programmamaker bij AOG School of Management Telefoon: +31 (0) 6 83 67 15 60

Profiel USG People

USG People is met een omzet van EUR 2,4 miljard in 2014 een van de grootste leveranciers van hr-diensten in Europa en biedt deze dienstverlening aan vanuit gerenommeerde, herkenbare, internationale merken. De merkenportfolio bevat onder meer de merken Start People, Unique, Secretary Plus, USG Professionals en Solvus.

USG People is actief in Belgie, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Almere, Nederland. USG People is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en is opgenomen in de AMX-index.

Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onze website www.usgpeople.nl.

Profiel AOG School of Management

AOG School of Management is een toonaangevend academisch opleidingsinstituut. Alles staat bij AOG School of Management in het teken van het verder ontwikkelen van bestuurders, managers en professionals en hun organisaties.

De deelnemers worden geinspireerd om hun waarnemingsvermogen aan te scherpen. De programma's zijn erop gericht persoonlijk leiderschap maximaal te ontplooien. Daar is AOG School of Management, sinds de oprichting vanuit de Rijkuniversiteit Groningen, al 25 jaar succesvol in.

De benadering is vakoverstijgend, grensverleggend en confronterend. Want juist die bestuurders, managers en professionals die hebben geleerd verder te denken, vernieuwen en ontwikkelen hun organisatie en maken het verschil.

Bezoek voor meer informatie over AOG School of Management en haar opleidingen de website www.aog.nl

Feb 16, 2016

HUG#1986263

USG People NV

USG People NVP.O. Box 1, 1300 AA Almere, Netherlands

* T. +31 (0)36 529 95 00 * F. +31 (0)36 529 95 09