Uitreiking gemeentelijke vrijwilligersonderscheidingen


Publicatiedatum: 09 april 2016
09 april 2016

Wethouder Seuren reikte op 26 november gemeentelijke vrijwilligersonderscheidingen uit aan vijf dames van Archipel Gagelbosch.

De heer Yasin Torunoglu, wethouder wonen, wijken en burgerparticipatie reikte op zaterdag 9 april 2016 gemeentelijke vrijwilligersonderscheidingen uit aan: de heer A.J.Goossens, de heer A.J.N. van Erven en de heer H.P.A. van de Vondervoort.

Genoemde personen zijn als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Leefbaarheid Mensfort die zich ten doel stelt de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk Mensfort te bewaken en te verbeteren.

Toon Goossens

Toon is vrijwilliger vanaf 2000 en lid van het Algemeen Bestuur. Hij vervult de rol van buurtcooerdinator voor de bewoners in zijn straat en buurt en verleent zijn diensten bij alle mogelijke georganiseerde activiteiten in de wijk Mensfort. Vanaf medio 2014 kan hij wat minder fysiek als
vrijwilliger optreden maar de organisatie kan nog altijd een (aangepast) beroep doen op zijn hulp, zoals het rondbrengen van het wijkblad, hulp bij het jaarlijks wijkfeest/braderie, opbouw bij pleinverkoop en het bijwonen van de bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur.

Ad van Erven

Ad is vrijwilliger vanaf 2000 en lid van het Algemeen Bestuur. Voor zijn verhuizing, een jaar geleden, naar een andere wijk, vervulde hij de rol van buurtcooerdinator voor de bewoners in zijn straat en buurt. Hij verleent zijn diensten bij alle mogelijke georganiseerde activiteiten in de wijk
Mensfort. Vanaf medio 2014 kan hij wat minder fysiek als vrijwilliger optreden maar de organisatie kan nog altijd een (aangepast) beroep doen op zijn hulp, zoals het rondbrengen van het wijkblad, hulp bij het jaarlijks wijkfeest/braderie, opbouw bij pleinverkoop en het bijwonen van de
bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur.

Harry van de Vondervoort

Harry is een vrijwilliger die zich al ruim 50 jaar lang intensief inzet voor de samenleving. Zijn activiteiten lagen grotendeels op het gebied van de sport, met name de Handbal, maar ook zijn inzet voor de nevenactiviteiten op de school waar hij werkte, zijn inspanningen voor de parochie en de
carnavalsvereniging, verdienden de aandacht. Voor zijn bijzondere inzet heeft hij eerder, in 2008, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Naast alle tijd die hij aan zijn sport besteedde, maakte hij zich intussen ook nog zeer verdienstelijk voor de wijk Mensfort, vanaf 1998 tot op heden.
Hij vervult de rol van penningmeester en is redactielid voor de maandelijkse infokrant. Verder is hij cooerdinator bij het traditionele wijkfeest en de braderie en treedt hij jaarlijks op als Sinterklaas voor de kinderen uit Mensfort. Vanwege zijn functie als lid van het Dagelijks Bestuur, is
hij betrokken bij alle activiteiten die de Stichting Leefbaarheid Mensfort jaarlijks organiseert.

Heeft u een opmerking over deze pagina? Geef het ons door.