Agora - Dag van de Filosofie voor scholieren

09apr2016

10.15 - 16.30

Agora - Dag van de Filosofie voor scholieren

Verken de grenzen van filosofie

09apr2016 10.15 - 16.30

Evenement

De inloop begint om 10:15 en het programma duurt van 10.45 tot 16:30. Deze dag is bedoeld voor leerlingen die op havo of vwo het examenvak filosofie volgen en die op zoek zijn naar verdieping, verbreding en ontmoeting met andere filosofen.

Na een openingslezing over de examenonderwerpen voor havo en vwo, kun je de rest van de dag deelnemen aan

* diverse workshops,

* lezingen,

* socratische gesprekken en zelfs

* een dialogue in the dark.

Het programma sluit aan bij het thema van de Maand van de Filosofie 2016: Over de grens.

Voor programma en aanmelding

Wijsbegeerte

Gepubliceerd door Faculteit der Geesteswetenschappen