PVV stelt vragen over beademingsbuisjes poliopatient

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de staatssecretaris en minister van VWS over het bericht dat een 74-jarige verlamde poliopatient al 60 jaar afhankelijk is van een buisje voor ademen en praten, dat al 20 jaar niet meer gemaakt wordt en deze nu op zijn.

1.) Bent u bekend met het bericht 'Als praten niet meer kan, ga ik liever dood'? (*)

2.) Wat vindt u ervan, dat een simpel latex buisje, dat al 60 jaar zoveel kwaliteit van leven aan de eerste beademingspatient van Nederland toevoegt, niet meer te krijgen is?

3.) Is het uitbannen van latex door de medische wereld het gevolg van regelgeving? Zo ja, welke regelgeving?

4.) Bent u met de PVV van mening dat het in een beschaafd land niet zo kan zijn dat iemand sterft omdat buisjes niet meer bestaan die 20 jaar geleden notabene wel beschikbaar waren?

5.) Hoe is het mogelijk, dat er anno 2016 geen mogelijkheid is om die buisjes gewoon na te maken? Is er door het ministerie al actie ondernomen? Zo nee, waarom niet?

6.) Bent u bereid met spoed een ambtenaar naar Xiamen in China te sturen (waar ze tenslotte alles kunnen namaken) om voor deze man de buisjes te regelen?

(*) Als praten niet meer kan, ga ik liever dood, Algemeen Dagblad, 9 april 2016