Concert door Stephan van de Wijgert in JBZ kapel

dinsdag 5 april 2016

Op zondag 17 april 2016 vindt om 15.00 uur in de kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis het concert `Piano muziek op orgel' plaats. Organist Stephan van de Wijgert verzorgt dit concert. Er worden composities gespeeld van Johannes Brahms, Edvard Krieg, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann en Felix Mendelssohn Bartholdy. Een aantal werken zijn gecomponeerd voor pianosolo en door Stephan van de Wijgert of anderen voor orgel bewerkt. Geinteresseerden zijn van harte welkom, de toegang is gratis. Aanmelden kan via www.jbz.nl/concerten.

Pianomuziek op orgel! Het bewerken van muziek die geschreven is voor andere instrumenten naar het orgel is van alle tijden. Veel componisten deden dit vroeger al. Een bekend voorbeeld zijn Bach's bewerkingen van enkele concerto's van Vivaldi. In dit programma hoort u ook stukken die bedacht zijn voor de pedaalvleugel van Schumann. Tegenwoordig is het gebruikelijk dit op orgel te spelen omdat de pedaalvleugel als instrument nauwelijks meer bestaat. Stephan van de Wijgert begint dit concert met een Praeludium van Brahms voor orgel dat vanwege zijn virtuoze/pianistische passages uitstekend in dit programma past. Het Siciliano is uit een middendeel van een pianoconcert van Mozart. De verschillen tussen de passages voor pianosolo en passages voor orkest zijn duidelijk te horen in de klankkleur. De overige werken zijn gecomponeerd voor pianosolo en door organist Stephan van de Wijgert of anderen voor orgel bewerkt.

Stephan van de Wijgert

Stephan van de Wijgert studeerde orgel aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. In 1998 deed hij het examen Docerend Musicus en in 2001 behaalde hij het Tweede fase diploma. Zijn orgeldocenten vanaf 1987 waren Veronique van den Engh, Jan Raas, Reitze Smits, Matteo Imbruno en Jan Welmers. Hij volgde verscheidene masterclasses en was prijswinnaar op het Sweelinck-concours in 2007.Vanaf 2008 is hij als organist verbonden aan de kerk De Duif gelegen aan de Prinsengracht te Amsterdam. In opdracht van Stadsherstel Amsterdam, eigenaar van De Duif, werd het Smits-orgel uit 1862/1880 geheel gerestaureerd. Stephan van de Wijgert werd vervolgens aangesteld als vaste organist met als voornaamste taken: het organiseren van bespelingen bij verscheidene evenementen, in het bijzonder de serie 'Zondagmiddag-Orgelconcerten in de Duif' die jaarlijks zo'n 25 concerten omvat. De door Stephan van de Wijgert geinitieerde evenementen die een bijzondere aandacht verdienen zijn die in het kader van 'De Muze in Meervoud'. Hier worden meerdere artistieke disciplines bijeen gebracht. De mogelijkheden om de rijkdom van het orgel in een bredere context beter tot zijn recht te doen komen en toegankelijk te maken voor een breed publiek worden hiermee onderzocht.

Helende omgeving

Muziek maakt deel uit van de helende omgeving die het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil bieden. Talloos zijn de verhalen van mensen, die steun hebben gevonden bij het verwerken van hun ervaringen met behulp van muziek. De concerten in de kapel zijn toegankelijk voor patienten en hun bezoekers, maar ook medewerkers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Onder de noemer `Muziek in de kapel' organiseert de dienst Geestelijke Verzorging samen met de kunstcommissie concerten in de kapel. De kamermuziekconcerten komen tot stand samen met de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch. De orgelconcerten komen tot stand samen met de Brabantse Orgelfederatie. Voor meer informatie over dit bijzondere concert en aanmelding, kijk op www.jbz.nl/concerten. Er wordt geen entree geheven, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. In de kapel is plaats voor 75 bezoekers.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patient. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit een kerngedachte: Aandacht maakt 't beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit 's-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Cooeperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio 's-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Brabantse Orgelfederatie

Bij de organisatie van de orgelconcerten wordt samengewerkt met de Brabantse Orgelfederatie. De Brabantse Orgelfederatie zoekt naar organisten die professionele orgelconcerten kunnen verzorgen in de kapel. Zoals bekend beschikt de kapel over een prachtig orgel, dat speciaal voor het ziekenhuis gebouwd is. De Vereniging Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.