Handhaving gemeente Etten-Leur erkend leerbedrijf HTV


De gemeente Etten-Leur is nu ook erkend leerbedrijf is op het gebied van Handhaving, Toezicht en Veiligheid. Dit houdt in dat stagiaires van de beroepsopleiding hier praktijkervaring op kunnen doen als BOA.Veelzijdig vak

De BOAs werken wijkgericht en hebben als doelstelling de veiligheid te waarborgen en overlast terug te dringen. Binnen de stageperioden maken de scholieren kennis met de verschillende aspecten van het vakgebied. Zo verminderen zij baldadigheid door jeugd, en gaan in gesprek met inwoners bij de
verschillende vormen van overlast. Ook controleren zij op vergunningen en parkeerexcessen.Samenwerking

BOAs werken nauw samen met vele partners, zowel binnen als buiten de gemeente. Het wijkgericht werken zorgt dat elke BOA gekoppeld is aan bepaalde wijken, en daar intensief samenwerkt met de wijkagent en de wijkmanager (gemeente). Natuurlijk zijn ook de inwoners zelf, de jongerenwerkers en
verenigingen vaste gesprekspartners.Beroepskeuze

De stageplaatsen worden nu opgevuld vanuit eerste jaar scholieren vanuit het Vitaliscollege. Zij volgen de MBO opleiding. Na het eerste jaar, en de opgedane praktijkervaring, kunnen zij een keuze maken binnen hun studie. De afstudeerrichtingen zijn dan `politie' of `handhaving'.Gemeente als leerplaats

Binnen de gemeente is een breed aanbod van leer/ervaringsplaatsen. Wel 25 afdelingen zijn erkend als leerbedrijf. De diversiteit van de taken van de gemeente zorgt dat het een aantrekkelijk bedrijf is voor stagiaires en mensen die een werkervaringsplaats zoeken. Zowel de technische,
uitvoerende, administratieve als de sociaal maatschappelijke teams bieden geregeld plaatsen. Geinteresseerden kunnen mailen naar PenO@etten-Leur.nl.