Kox: Spanningen tussen Rusland en Europa moeten minder

Het is onverstandig en gevaarlijk om Rusland buiten te blijven sluiten van internationale politieke fora, zoals de afgelopen jaren gebeurd is. Rusland is niet alleen het grootste land van de wereld maar ook de belangrijkste buurman van de rest van de wereld. Het grenst aan Europa, China, Japan en Amerika en ligt dicht bij India en het Midden-Oosten. Als de relaties tussen Rusland en zijn buren goed zijn, profiteert de hele wereld. Daarom moeten zowel Rusland als Europa zich meer inzetten om hun onderlinge verhoudingen te verbeteren. De wereld kan zich niet langer permitteren dat de huidige spanningen voortduren. Dat zegt SP-senator Tiny Kox, op bezoek in Moskou.

Kox is dit weekeinde te gast bij het congres van 'Rechtvaardig Rusland', de derde partij in het Russisch parlement en aangesloten bij de Socialistische Internationale. Daar deed hij een oproep om van beide kanten te werken aan vermindering van de internationale spanningen. Twee weken eerder was hij ook al in Moskou voor informeel overleg met de voorzitter van het parlement en met de vier partijen die daarin zitting hebben. Verder sprak hij met de nieuwe voorzitter van de Centrale Kiesraad. Die moet toezien dat de komende parlementsverkiezingen een stuk beter verlopen dan in 2011, toen er van vrije en eerlijke verkiezingen geen sprake was. Namens de Raad van Europa leidde Kox toen de internationale verkiezingswaarneming. Hij had met name kritiek op de partijdige rol van de toenmalige Kiesraadvoorzitter, die nu vervangen is.

Kox, voorzitter van de linkse fractie in de Raad van Europa, verkent op verzoek van zijn vier collega-fractievoorzitters in de assemblee van de grootste Europese verdragsorganisatie de mogelijkheden om de verhoudingen tussen Rusland en de Raad van Europa te normaliseren. Die verhoudingen zijn ernstig verstoord vanwege de gebeurtenissen in Oekraine. Na de annexatie van de Krim door Rusland ontnam de assemblee de Russische delegatie haar stemrecht waarop de Russen hun delegatie terugtrokken. Na de komende parlementsverkiezingen in september ontstaat er wellicht ruimte om de verhoudingen te verbeteren en de Russen weer naar de assemblee in Straatsburg terug te halen. Kox: 'De atmosfeer is beter maar aan een oplossing moet nog hard gewerkt worden.'

Betrokken SP'ers

Tiny Kox

Fractievoorzitter Eerste Kamer