Start verzending papieren belastingaangiften en hulp bij het invulle..


Door Francis Adyns, Florence Angelici
Gepubliceerd op 29/04/2016

Vanaf 2 mei tot 26 mei verstuurt de FOD Financien, 2,8 miljoen papieren belastingaangiften. Meteen start die dag in de belastingkantoren ook de hulp door ambtenaren van de FOD Financien bij het invullen van de belastingaangifte en dit tot 30 juni.

Vanaf maandag verstuurt de FOD Financien, 2,8 miljoen papieren belastingaangiften, of ongeveer 100.000 minder dan vorig jaar. Slechts een fractie van die burgers gebruikt die papieren versie effectief om zijn aangifte in te dienen. Verleden jaar waren er 1,1 miljoen papieren aangiften (16 %),
2,1 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte (31 %) en 3,6 miljoen aangiften via Tax-on-web (53 %).

De burgers die verleden jaar een papieren aangifte kregen en hun aangifte lieten invullen door een ambtenaar van Financien tijdens een gemeentelijke zitdag, bij een bezoek aan een lokaal belastingkantoor of in een winkelcentrum, krijgen dit jaar bij de toezending van hun papieren aangifte er
de lijvige toelichting niet meer bij. Dit betekent 23 miljoen gedrukte pagina's minder en een besparing van bijna een kwart miljoen euro.

Eveneens vanaf maandag en nog tot 30 juni, ontvangen alle lokale belastingkantoren, de burgers om hen bij te staan of voor hen de belastingaangifte in te vullen. In mei zijn de kantoren open van 9 u. tot 12 u. en in juni van 9 u. doorlopend tot 15 u. Voorgaande jaren is gebleken dat de
wachttijd in juni afneemt vanaf 13 u. Die wachttijden worden overigens voorspeld in een kalender. Zie http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte2016/hulp_bij_het_invullen/lokale_belastingkantoren

Tot slot: de papieren aangiften moeten ingediend zijn op 30 juni.

Termen:

* belastingaangifte
* Financien
* Financien
* FOD Financien
* personenbelasting

Bron
RSS

Logo of 'FOD Financien' FOD Financien
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
Belgie
+32 2 572 57 57
http://financien.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financien
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financien
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden