Haagse schoolkinderen leggen bloemen bij Kindermonument in Museon


29 april 2016 hebben kinderen van de Jan van Nassauschool uit Den Haag bloemen gelegd bij het Kindermonument in het Museon in Den Haag. De leerlingen lazen ook zelfgemaakte gedichten voor en luisterden naar het verhaal van een overlevende. Het Kindermonument in het Museon herinnert aan de 2061
kinderen uit Den Haag die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. De meeste van deze kinderen waren joods. Enkele tientallen van deze kinderen waren Sinti.


Gedichten
De kinderen uit groep 8 van de Jan van Nassauschool schreven voor de herdenking allemaal gedichten. Davina Vonk (12) schrijft in haar gedicht `Oorlog is niet leuk': "Je ziet mensen, kinderen en familie doodgaan. Je wilt ze helpen maar je durft het niet. Nu staan we hier om de mensen te
herdenken. Samen te vieren dat de oorlog eindelijk voorbij is.


Kindermonument
Het Kindermonument in het Museon bevond zich lange tijd aan de gevel van de lagere school in de Bezemstraat. Het ontwerp is van de Haagse beeldhouwer Theo van der Nahmer. De plaquette herinnert aan het rampjaar 1942, waarin de joodse kinderen uit Den Haag werden weggevoerd. Het overgrote deel
van die kinderen kwam nooit terug. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze school aangewezen als school voor joodse kinderen. Bij de afbraak van de school in de Bezemstraat (nu het Rabbijn Maarssenplein) is deze plaquette in het Museon ondergebracht. De plaquette maakt onderdeel uit van de
tentoonstelling `Kind in Oorlog'. Aan het monument zijn tien jaar geleden de namen van 2061 Joodse en Sinti kinderen toegevoegd.

Tentoonstelling 'Kind in oorlog'
In deze permanente expositie wordt de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van kinderen belicht. Hoe was het om kind te zijn in oorlogstijd? Wat kon een kind wel en niet begrijpen? Welke invloed had de oorlog op hun dagelijkse leven? Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in
verhalen, voorwerpen, foto's, filmfragmenten en documenten van 35 bekende en onbekende mensen die kind waren toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zij laten zeer dierbare voorwerpen zien die hun waarde meestal niet danken aan hun uitzonderlijke schoonheid maar aan de verhalen en herinneringen
die erachter schuil gaan. `Kind in oorlog' is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Fonds 1818.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. 070 - 33 81 338
info@museon.nl

www.museon.nl


Noot voor de pers,