OR van ProRail is boos en teleurgesteld over de kabinetsbrief over het Fyra-debacle

De Ondernemingsraad (OR) van ProRail is boos en teleurgesteld over de kabinetsbrief over het Fyra-debacle. Erkend wordt dat ProRail hieraan part noch deel heeft gehad: ProRail heeft immers de trein niet gekocht en de HSL niet aangelegd. Toch wordt het rapport als aanleiding gebruikt om de positie van ProRail ingrijpend te wijzigen. ProRail ‘zal verder gaan als een publieke organisatie’ en ‘een publieke organisatievorm krijgen’. Dat is voor ons onbegrijpelijk en doet geen recht aan de feiten. In onze OR-brief van 12 april jl. hebben we staatssecretaris Dijksma dat al gemeld.

Een kostbare maatregel nemen dat ProRail wordt omgevormd tot een publieke organisatie gaat er niet voor zorgen dat het treinverkeer beter gaat lopen. Wel zal een dergelijke ordeningsdiscussie ervoor zorgen dat de ProRail-organisatie de komende jaren vooral met zichzelf bezig moet zijn i.p.v. met de reiziger en verlader.

Wij vragen ons af hoe er zonder nader onderzoek besloten kan worden dat ‘een scherpere aansturing door het ministerie van I&M’ nodig is. Het ministerie van I&M trekt immers al aan alle touwtjes van ProRail. ProRail is weliswaar een BV, maar een 100% staatsdeelneming met als enige aandeelhouder het ministerie van I&M. ProRail is binnen de staatsdeelnemingen een beleidsdeelneming: wij voeren het beleid van I&M uit. Het ministerie van I&M is naast aandeelhouder ook onze concessieverlener. Het ministerie gunde ons in 2015 het beheer van het Nederlandse spoor tot 2025. Het ministerie van I&M geeft aan welke prestaties van ons verlangd worden. Alle prestatieafspraken met het Ministerie zijn in 2015 nagekomen, we hebben alle doelen behaald die zij aan ons gesteld heeft.

We hebben de opgaande weg gevonden, dat laten onze prestaties duidelijk zien. Als we nu gaan rommelen aan de ordening leidt dat af van de weg die we hebben ingezet, namelijk de weg van verbetering en samenwerking. Dit onder scherpere aansturing van de nota bene recent door het Ministerie benoemde nieuwe Raad van Bestuur.

Kortom: mede in het belang van de reizigers en verladers is het nodig om dit kabinetsstandpunt te heroverwegen.