Beantwoording Kamervragen over beloning van directeuren van woningcorporaties boven de wettelijke norm

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) biedt antwoorden aan op vragen van de Kamerleden Kerstens en De Vries (beiden PVDA) over de beloning van directeuren van woningcorporaties boven de wettelijke norm.

Download 'Beantwoording Kamervragen over beloning van directeuren van woningcorporaties boven de wettelijke norm'

PDF document | 4 pagina's | 165 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamervragen | 06-09-2016

Zie ook

* Beloningen bestuurders

Verantwoordelijk

* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties