Kamerbrief over onderzoek SER verkenning combinatiebanen werkende armen en eenverdieners

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de verkenning van de SER naar combinatiebanen en hybride ondernemerschap.

Download 'Kamerbrief over onderzoek SER verkenning combinatiebanen werkende armen en eenverdieners'

PDF document | 1 pagina | 49 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2016

Verantwoordelijk

* Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid