Hoe gaat u om met het onderhoud aan uw schoolgebouwen?


07-09-2016
Huisvesting

Hoe professioneel is uw organisatie wat betreft het onderhoud van gebouwen? Test uzelf aan de hand van de Zelfscan Onderhoudsmanagement voor gemeenten, onderwijs- en zorgorganisaties. De Zelfscan is ontwikkeld door bbn adviseurs, in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal. Doel van de scan
is meer zicht te krijgen op de professionaliteit van het (buiten-)onderhoud van publiek vastgoed in Nederland en eventuele aangrijpingspunten voor verbetering te vinden.

Meer aandacht voor onderhoud

`Meer aandacht voor onderhoud' is een van de punten uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2016, de samenwerkingsagenda voor de publieke sector. Professioneel onderhoud is van belang om ervoor te zorgen dat de gebouwen doen wat ze moeten doen, maar ook voor bijvoorbeeld het realiseren van
duurzaamheidsambities en verbetering van de bedrijfsvoering. Elke euro kan maar een keer worden uitgegeven.

Zelfscan

De Zelfscan Onderhoudsmanagement meet de professionaliteit van het onderhoudsmanagement aan de hand van 26 vragen. Daarbij wordt de organisatie ingedeeld in vijf niveaus van professionaliteit; van 'reactief' tot 'strategische partner'. Aan de hand van de vragen krijgen deelnemers zelf inzicht
in zaken die voor professioneel onderhoud relevant zijn. Tegelijkertijd dragen ze met hun antwoorden bij aan een landelijk beeld over het vastgoed-onderhoud bij verschillende maatschappelijke sectoren. Hoe meer mensen hem invullen, hoe beter het beeld. De Zelfscan invullen duurt ongeveer 10
minuten.

Deelnemers ontvangen de resultaten voor hun eigen organisatie naderhand per e-mail. De algemene resultaten worden gepresenteerd tijdens de Bouwstenen-bijeenkomst `(Vast)goed onderhoud in de praktijk' op 29 september 2016. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor gemeenten, scholen,
corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en partners van Bouwstenen voor Sociaal.

Laatst gewijzigd:
woensdag 7 september 2016

Links bij dit nieuwsitem

* Start de Zelfscan Onderhoudsmanagement