In hoger beroep vrijspraak gevraagd voor moeder die kind hoge dosis ..


7 september 2016 - Ressortsparket

De advocaat-generaal (OM) in Den Bosch heeft in hoger beroep vrijspraak gevraagd in de zaak tegen een inmiddels 40-jarige moeder uit de gemeente Deurne. De vrouw wordt verdacht van zware mishandeling van haar kind, toen 2,5/3 jaar oud, door hem meermalen een hoge dosis van het laxeermiddel
lactulose toe te dienen waardoor hij ziek werd, ondervoed raakte en een groeistilstand opliep. In de visie van het OM is er onvoldoende bewijs dat het de moeder is geweest die het middel heeft toegediend aan het kind.

In de urine van het kind werd bij metingen in juli 2012 en september/oktober 2012 vijf maal een hoeveelheid lactulose aangetoond. Lactulose is een stof die niet door het menselijk lichaam wordt aangemaakt. Ook de medicatie en sondevoeding die het kind kreeg bevat de stof niet. De kans dat de
lactulose anders dan door externe toediening in de urine terecht is gekomen is nihil. De stof moet dan ook zijn toegediend. De moeder werd voor dit feit vervolgd.

De rechtbank sprak verdachte vrij na een eis van de officier van justitie van dertig maanden cel waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar. De rechtbank oordeelde dat niet kon worden uitgesloten dat iemand anders het kind de lactulose toediende. Het OM stelde hoger
beroep in.

Grondige bestudering van de stukken, waaronder het vonnis van de rechtbank, en een nieuwe beoordeling van de zaak door de advocaat-generaal, leiden echter tot de conclusie dat ook het OM thans vindt dat verdachte moet worden vrijgesproken. "Ondanks dat er sterke aanwijzingen zijn die in de
richting van de moeder wijzen, is haar betrokkenheid niet boven redelijke twijfel verheven." Er kan onvoldoende worden uitgesloten dat een ander de dader zou kunnen zijn geweest. Dit heeft er vooral mee te maken dat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid heeft opgeleverd over wanneer de
lactulose werd toegediend, wie er op dat moment in de buurt van het kind was en de hoeveelheid lactulose die is toegediend. Er rest dan ook niets anders dan een vordering tot vrijspraak. "Ondanks dat het buitengewoon onbevredigend en slecht te accepteren is als vastgesteld moet worden dat er
iets ergs is gebeurd en daarvoor niemand strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld kan worden."

De reden waarom het OM, bij deze vordering tot vrijspraak, het hoger beroep heeft doorgezet hangt samen met de buitengewone ernst van deze zaak. Het welbewust mishandelen van een kind roept ook maatschappelijke onrust op. In de visie van het OM dient zo'n zaak, waarover het OM in eerste aanleg
en de rechtbank verschillend bleken te denken, ook in hoger beroep op zijn feitelijke merites te worden beoordeeld. "Het is voor de samenleving en voor de verdachte van groot belang dat het hof als hoogste feitelijke rechter daarover een oordeel geeft. Om die reden heeft het OM het hoger
beroep doorgezet."

Het hof heeft direct uitspraak gedaan en heeft het vonnis van de rechtbank bevestigd. Dat betekent dat verdachte is vrijgesproken.

Deel dit op

*