Koenders: Raad van Europa ogen en oren in Turkije

Nieuwsbericht | 07-09-2016 | 15:13

Mede op aandringen van Nederland is vandaag een ministeriele Raad van Europa bijeengekomen over de situatie in Turkije na de mislukte couppoging. Dit gebeurde in aanwezigheid van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Het is volgens minister Koenders (Buitenlandse Zaken) essentieel dat de Raad van Europa concrete stappen blijft nemen om met lidstaat Turkije de rechtsstaat en de democratie in de nasleep van de mislukte staatsgreep te waarborgen. Nederland is, als actieve lidstaat, zeer bereid hieraan een bijdrage te leveren.

'Democratie, mensenrechten en rechtsstaat, de drie pijlers waar de Raad van Europa op rust, zijn essentieel voor ons continent. De lidstaten, waaronder Turkije, hebben de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het bestendigen van deze waarden', aldus Koenders. 'Ook aan een noodtoestand zijn straffe voorwaarden verbonden over de rechtsgang op basis van bewijs. Daar wordt de Raad van Europa nu actief.'

De Raad heeft verschillende instrumenten tot zijn beschikking die kunnen helpen de rechtsstaat van lidstaten te waarborgen. 'We moeten alle mogelijkheden gebruiken', zegt Koenders. Allereerst is het belangrijk dat experts van het anti-folteringcomite actief zijn in Turkije. Ogen en oren zijn essentieel. De zogenaamde CPT-experts sloten gisteren een bezoek van ruim een week aan Turkije af. Tijdens het verblijf, waar minister Koenders op had aangedrongen, hebben de waarnemers verschillende gevangenissen in Turkije bezocht om zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden waaronder verdachten van de mislukte couppoging worden vastgehouden.

Een van de actiepunten waarvoor Koenders heeft gepleit, is dat een kerncommissie van de Raad van Europa, de zogenaamde Venetie Commissie, een oordeel vormt over de staat van de Turkse rechtsstaat. Ook is het belangrijk dat de Mensenrechtencommissaris van de Raad, Muiznieks, naar Turkije afreist voor een bezoek.

Nederland wil bovendien dat onderzocht wordt of de Raad van Europa actief bij rechtszaken aanwezig kan zijn. Daarnaast heeft Koenders in aanwezigheid van zijn Turkse ambtgenoot C,avusoglu opnieuw het punt gemaakt over het actief tegengaan van het exporteren van de spanningen in Turkije naar andere landen in Europa.

De Raad van Europa is sinds de couppoging al verschillende keren actief geweest in Turkije. Secretaris-generaal Jagland heeft op 3 augustus 2016 een bezoek gebracht aan Turkije, waar hij heeft gesproken met president Erdogan, premier Yildirim en C,avusoglu. Ook is de Estse voorzitter van het Comite van ministers, Marina Kaljurand, op bezoek geweest in Turkije. De Raad van Europa is een internationale organisatie waar democratie, mensenrechten en de rechtsstaat centraal staan. De Raad bestaat uit 47 lidstaten en 7 waarnemers en is gevestigd in Straatsburg.