Rijkswaterstaat helpt festivals met verminderen afval

Rijkswaterstaat helpt festivals met verminderen afval

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 07 september 2016- Laatste update: 07 september 2016 16:36 uur

Diverse festivals zoeken naar manieren om de grote hoeveelheden afval te beperken. Rijkswaterstaat is hier als uitvoeringsorgaan van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij betrokken.

'Rijkswaterstaat is een kennisinstituut op het gebied van duurzaam afval- en grondstoffenbeheer', zegt Emile Bruls van de Rijkswaterstaatafdeling Afval en Materialen (Water, Verkeer en Leefomgeving). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu sloot vorig jaar met een aantal grote festivals een Green Deal af om de hoeveelheid afval per bezoeker te verminderen, afval te scheiden en meer te recyclen. Die Green Deal Afvalvrije Festivals past in de ambitie van het ministerie om de hoeveelheid restafval in de dienstensector te halveren.

Festivals als Zwarte Cross, Mysteryland en Extrema Outdoor sloten zich aan. 'We hielpen doelstellingen te formuleren en met het schrijven van een plan van aanpak. De uitvoering doen de festivals voornamelijk zelf, maar ook daar ondersteunen we bij door kennis te leveren en mee te werken aan de ontwikkeling van een toolbox.'

Doelen behalen

In 2018 moet een aantal doelen gehaald zijn. De helft van het afval moet gescheiden worden ingezameld, de hoeveelheid restafval boven de 1 kg per bezoeker moet met een kwart afgenomen zijn en er moet minder zwerfafval op en rond het terrein liggen. De festivals zetten hiervoor allerlei middelen in. Zo wil het festival Into The Great Wide Open compost maken van het GFT-afval en dat gebruiken voor de moestuinen op Vlieland. Ook zoekt het festival samenwerking met de Green Deal Schone Stranden om de stranden op het eiland schoon te houden. Andere festivals experimenteren met statiegeld op drinkbekers en herbruikbare decorstukken. 'Op DGTL in Amsterdam waren de statiegeldbekers van hard plastic een groot succes. Het leidde tot veel minder afval en een schoner festivalterrein.'

Succesvolle maatregelen

Dit jaar keken (2016) de festivals vooral wat er gebeurt op hun terrein, om daar volgend jaar gepaste oplossingen voor te bieden. 'We willen ook gedrag veranderen. Op Zwarte Cross zag ik een man, leunend op een afvalbak, een biertje drinken. Die beker gooide hij zo op de grond', zegt Bruls.

Volgend jaar wordt een begin gemaakt met een toolbox met succesvolle maatregelen die festivals kunnen treffen. Die komt ook beschikbaar voor andere festivals. Rijkswaterstaat kijkt daarbij over de grens. 'We werken samen met onze Belgische collega's en met het festival Tomorrowland. De Belgen hebben een goede aanpak om campingafval te verminderen en te scheiden. Dat kunnen de festivals in Nederland ook gaan doen.'