Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten

Per brief van 7 juni jongstleden (Kamerstuk 33 979, nr. 139) heb ik uw Kamer geinformeerd over de planning van het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee. Recent is het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering van een stelsel van fosfaatrechten) aan uw Kamer aangeboden. Met het wetsvoorstel is invulling gegeven aan het stelsel van fosfaatrechten zoals aangekondigd per brief van 2 juli 2015 (Kamerstuk 33 979, nr. 98) en zoals nader toegelicht per brief van 3 maart 2016 (Kamerstuk 33 979, nr. 108).

Download 'Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten'

PDF document | 135 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Voorstel van wet | 08-09-2016

Zie ook

* Wetsvoorstel fosfaatrechten naar Tweede Kamer 08-09-2016 | 13:00

Verantwoordelijk

* Ministerie van Economische Zaken