Maximumsnelheid delen A2, A7, A12, A15 en A28 omhoog

Maximumsnelheid delen A2, A7, A12, A15 en A28 omhoog

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 08 september 2016- Laatste update: 08 september 2016 15:00 uur

Op 8 september is het ontwerpverkeersbesluit gepubliceerd om de snelheid op delen van de A2, A7, A12, A15 en A28 te verhogen naar 130 km/h.

Op de betreffende trajecten mag nu deels 120 km/h overdag of 130 km/h in de avond en nacht gereden worden. Vanaf 9 september ligt het ontwerpverkeersbesluit van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) 6 weken ter inzage.

De maximumsnelheid gaat op de volgende wegtrajecten permanent naar 130 km/h:

* A2: knooppunt Leenderheide (km 169,9) tot Budel (km 185,2) in beide richtingen, behalve tussen km 181,70 en km 183,45 richting Budel en tussen km 183,30 en km 181,25 richting knooppunt Leenderheide waar de maximumsnelheid 120 km/h blijft vanwege een plaatselijk wegversmalling. Na uitvoering van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten, wordt de maximumsnelheid verhoogd naar 130 km/h (uiterlijk in 2018)

* A12: knooppunt Gouwe (richting Den Haag vanaf km 30 en richting Utrecht vanaf km 28,4) tot Reeuwijk (km 33) in beide richtingen

* A7: Tijnje (km 152) tot knooppunt Drachten (km 165,5) in beide richtingen met uitzondering van een lokale verlaging van 100 km/h overdag op A7 bij knooppunt Drachten

* A15: Tiel West (km 127,2) tot knooppunt Valburg (km 155,3) en in de andere rijrichting van knooppunt Valburg (km 155,3) tot Meteren (km 118,5)

* A28: tussen aansluiting Uithof/Den Dolder (km 5,8) tot Maarn (km 16,7) en in de andere richting van Maarn (km 17,2) tot Uithof/Den Dolder (km 5,8).

Van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2016 kan een ieder zijn zienswijze geven op het ontwerpverkeersbesluit. Meer informatie is te vinden op de website Platform Participatie.

In december 2016 wordt naar verwachting het definitieve verkeersbesluit genomen. Dan zal op 23 december 2016 het nieuwe snelheidsregime op de trajecten van kracht zijn. Vanwege groot onderhoud op de A15 van Tiel-West (km 127,2) naar Echteld (km 34) en van Echteld (km 34) naar Meteren (km 118,5) zal hier de maximumsnelheid pas na de uitvoering van het groot onderhoud ingaan (planning december 2018).

Maximumsnelheid in Nederland

In Nederland is de maximumsnelheid 130 km/h. Op een aantal snelwegen geldt echter een lagere limiet. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten, en met de normen voor milieu en natuur. Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu, natuur en verkeersveiligheid gaat de snelheid omhoog naar deze wettelijke norm. Hierdoor wordt het beeld op de snelweg steeds eenduidiger.