Reactie ChristenUnie op uitgelekte Prinsjesdag-cijfers

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: "Als blijkt dat dit de cijfers voor Prinsjesdag zijn, dan is het in de eerste plaats beschamend dat deze - opnieuw - zijn uitgelekt. Verder lijkt het er met deze cijfers op dat het kabinet de toezegging aan de ChristenUnie nakomt om eenverdieners met een chronisch zieke partner tegemoet te komen. Dat is hard nodig. De plannen bieden echter nog veel ruimte voor verbetering en bijsturing. De ChristenUnie werkt daarom aan een tegenbegroting."