Kamerbrief over verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS

Brief aan de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS te verlengen tot en met 31 december 2017.

Download 'Kamerbrief over verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS'

PDF document | 16 pagina's | 163 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-09-2016

De brief is van minister Hennis-Plasschaert (Def), minister Koenders (BZ) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Tevens gaat de brief over de voortgang die de afgelopen periode is geboekt in de strijd tegen ISIS. Een volgende voortgangsrapportage wordt begin 2017 verwacht. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.