Beantwoording Kamervragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Veldhoven (D66) en van de Kamerleden Jan Vos, Van Dekken en Nijboer (allen PvdA) over het validatieonderzoek van de TU Delft naar het onderzoek van Arcadis naar schadegevallen buiten de contour

Download 'Beantwoording Kamervragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour'

PDF document | 7 pagina's | 77 kB

Kamerstuk: Kamervragen | 09-09-2016

Zie ook

* Gaswinning in Groningen

Verantwoordelijk

* Ministerie van Economische Zaken