Kamerbrief over een mogelijke buitenlandse overname van Tata Steel

Minister Kamp informeert de Tweede Kamer over een mogelijke buitenlandse overname van Tata Steel.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

Overheidsidentificatienr 00000001003214369000

Datum 9 september 2016

Brief over een mogelijke buitenlandse overname van Tata Steel

Geachte Voorzitter,

Ons kenmerk DGBI-TOP / 16134662

Uw Kamer heeft op 7 september jl. verzocht om een brief over een mogelijke buitenlandse overname van Tata Steel.

Op vrijdag 8 juli jl. heeft Tata Steel in een persbericht aangegeven dat het bedrijf het gesprek is aangegaan met strategische partijen in de Europese staalindustrie, waaronder ThyssenKrupp AG, over mogelijke strategische allianties of joint ventures.

Tata Steel Nederland is wereldwijd één van de meest innovatieve, efficiënte en best presterende staalfabrieken. Het is een belangrijke innovatieve en industriële schakel voor de Nederlandse en Europese maakindustrie. Bovendien is het met ruim 10.000 werknemers een grote werkgever. Daarmee is Tata Steel van grote betekenis voor Nederland.

Ik heb intensief contact met Tata Steel Nederland en met het moederbedrijf in India. Daarin benadruk ik de kracht en aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats en de sterke positie van Tata Steel Nederland, dat ook in de moeilijke jaren die achter ons liggen steeds positieve resultaten heeft kunnen laten zien.

De strategische besluitvorming over de toekomst van Tata Steel in IJmuiden is de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Zodra nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zal ik u verder informeren.

(w.g.)

H.G.J. Kamp

Minister Economische Zaken

Download 'Kamerbrief over een mogelijke buitenlandse overname van Tata Steel'

PDF document | 1 pagina | 49 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-09-2016

Zie ook

* Mededinging

Verantwoordelijk

* Ministerie van Economische Zaken