Agenda van de raadsvergadering op 19 september


Het presidium van de gemeenteraad maakt bekend dat op maandag 19 september 's avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering wordt gehouden. Dit is de 5^e vergadercyclus van de gemeenteraad in 2016. Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten om op deze manier te vergaderen tot 2017
waarna evaluatie plaatsvindt. Hierna neemt het presidium een besluit over de verdere opzet van de vergaderingen van de gemeenteraad.

Van 19.00 uur tot 19.30 uur kunt u in de Schonckzaal op een informele wijze van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur in kamer 1.04 ABC van het vergadercentrum. Deze raadsvergadering is onderverdeeld in de volgende twee programma-onderdelen: De raad
debatteert (voorheen opiniebijeenkomst) en De raad besluit (voorheen raadsvergadering).

Voor bezoekers op de publieke tribune is het mogelijk in te spreken op een onderwerp uit het programma De raad debatteert. Voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp inventariseert de voorzitter of hieraan behoefte bestaat en nodigt de betrokkene(n) vervolgens uit om plaats te nemen aan
de vergadertafel.

Programma: De raad debatteert

* Voorstel over de evaluatie en voortzetting van de samenwerking met de rekenkamercommissie West-Brabant;
* Voorstel over de wijziging van het Reglement van Orde voor de raad en vaststelling van de Verordening `De raad luistert' en `De raad debatteert';
* Voorstel over de instelling van de `rapporteursgroep' voor een onderzoek naar de WMO;
* Op verzoek van de fractie van D66 agendering van de raadsbrief van het college van b&w over het parochiecentrum aan de Lambertusstraat. Van de fracties D66, Leefbaar Etten-Leur en Ons Etten-Leur zijn vragen ontvangen die bij de vergaderstukken zijn geplaatst.

Programma: De raad besluit

* Voorstel over de aanpassing van de klimaatbeheersing van het stadskantoor en het vergadercentrum;
* Als de fracties het met elkaar eens zijn over de voorstellen onder het programma `De raad debatteert', kunnen deze voorstellen in deze raadsvergadering worden vastgesteld. Als de fracties nog verder willen debatteren, wordt de behandeling hiervan doorgeschoven naar de raadsvergadering `De
raad besluit' van 3 oktober 2016.

De raadsvergaderingen worden live uitgezonden door Local FM. Luister mee door de radio af te stellen op 105.7 FM (ether) of 92.9 FM (kabel). De raadsvergadering is ook online te volgen via www.localfm.nl. Via de appstore of playstore is de app van local FM te downloaden.

Een gratis exemplaar van de agenda van deze vergadering ligt in het informatiecentrum in het stadskantoor t/m maandag 19 september tijdens de openingstijden. Ook kunt u de agenda inzien in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan
4.

De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering staat op deze website bij Bestuur > Website gemeenteraad en vervolgens in de kalender bij de datum 19 september op 'gemeenteraad' klikken.