Minder regels, meer vrijheid en verantwoordelijkheid - Waterschap Va..


De nieuwe indeling van sloten in Noord-Veluwe en Eemland ligt ter inzage. Na de fusie van de voormalige Waterschappen Vallei & Eem en Veluwe bestond er verschil in beleid. Vanaf 2017 is er een lijn. Alle watergangen worden ingedeeld in drie categorieen: A, B, of C. De status van een watergang
geeft aan wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en of daarop een jaarlijkse controle plaatsvindt.

"De harmonisatie van dit beleid dat op 1 januari 2017 ingaat, is een uitdagend karwei," zegt heemraad Dirk-Siert Schoonman. "Na de fusie in 2013 is er sprake van een gebied. Daarbij hoort een beleid voor alle aangrenzende grondeigenaren. Onze inwoners betalen hetzelfde tarief en krijgen
daarvoor dezelfde service in het gehele gebied. Voor het onderhoud van de hoofdwatergangen (A) blijft het waterschap verantwoordelijk. Het onderhoud van B- en C-watergangen wordt uitgevoerd door de aangrenzende grondeigenaren. Omdat het nieuwe beleid verandering met zich meebrengt, praten we
met betrokken eigenaren zoals agrariers, gemeenten en terreinbeherende organisaties."

Minder schouw

Voor de particulieren en ondernemers organiseert het waterschap de komende weken zes inloopbijeenkomsten. De grondeigenaren, voor wie iets verandert, ontvingen hiervoor een uitnodiging. "Zelfverantwoordelijkheid voor de grondeigenaar betekent ook dat de schouw, in veel gevallen verdwijnt,"
vervolgt Schoonman. "Deze schouw is een controle die het waterschap uitvoert in de eerste week van november. Een ondernemer bepaalt straks zelf het tijdstip van onderhoud uitvoeren. We versoberen de regeldruk, omdat die voor de bedrijfsvoering regelmatig slecht uit komt. Teel je mais dan is 1
november vaak te vroeg, voor grasland is dat vaak laat. Bovendien ziet bijna iedere inwoner in het buitengebied het belang van het onderhoud van sloten. Het wordt voor grondeigenaren even wennen zonder "stok achter de deur" van het waterschap. Als er aanleiding voor is dan grijpen we alsnog
in. De zorg van een grondeigenaar voor een goed functionerende sloot blijft, maar we controleren straks alleen nog sloten die een groot belang hebben in de regio. Mocht in de praktijk blijken dat C-watergangen niet goed zijn onderhouden en dat daardoor wateroverlast optreedt, dan is het
waterschap bevoegd deze te schouwen."

Belang

In sommige gevallen verandert ook de status die bepaalt dat het waterschap het onderhoud uitvoert. Schoonman daarover: "Er zijn locaties waar wij als eigenaar van de grond dan geen belang meer hebben bij dat eigendom. Die gronden bieden we de eigenaren die er wel belang bij hebben voor een
gunstige prijs aan."

Zienswijze

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen grondeigenaren samen met medewerkers van het waterschap de legger (kaart) bekijken. Zijn eigenaren het niet eens met de inhoud van de nieuwe legger, dan kunnen zij een zienswijze indienen. Er zijn drie inloopmiddagen, in Nijkerk, Putten en Oosterwolde en
ook drie inloopavonden, in Bunschoten, Oosterwolde en Nunspeet. De data, tijden en locaties staan op www.vallei-veluwe.nl/water-0/water-legger/. Noord-Veluwe en Eemland is het derde (en laatste) deel in het beheergebied waar de verandering plaatsvindt. In de Gelderse Vallei en
IJsselvallei vond de nieuwe indeling al eerder plaats.