Onderzoek naar inzameling huishoudelijk afval


Onderzoek naar inzameling huishoudelijk afval

09 september 2016
Wat vindt u van de inzameling van huishoudelijk afval? Om dit te weten te komen, komt er een onderzoek onder de bewoners van alle gemeenten waar ROVA huishoudelijk afval inzamelt. Dus ook de gemeente Zwolle.

Daarmee kunnen de meningen van inwoners van de verschillende gemeenten met elkaar worden vergeleken. Het onderzoek is anoniem en bestaat uit een vragenlijst.

Willekeurige selectie

Het onderzoeksbureau Integron zal het onderzoek uitvoeren. Er wordt eerst een willekeurige selectie gemaakt van adressen. Per gemeente worden er 1200 brieven verstuurd. Als uw adres tot de selectie behoort ontvangt u rond 16 september 2016 een brief van het onderzoeksbureau. In de brief zit
een vragenlijst met een antwoordenveloppe.

De vragenlijst kan ook via internet worden ingevuld. Hoe dat moet staat ook in de brief. Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het onderzoek. Met uw ervaringen en uw mening kan ROVA haar dienstverlening nog verder verbeteren.