Tweede nota van wijziging inzake Veegwet wonen

Tweede nota van wijziging inzake wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen).

Download 'Tweede nota van wijziging inzake Veegwet wonen'

PDF document | 8 pagina's | 109 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Nota van wijziging | 09-09-2016

Dit document is een bijlage bij

* Aanbiedingsbrief bij tweede Nota van wijziging Veegwet wonen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) biedt de Tweede Kamer de tweede Nota van wijziging aan inzake wijziging van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-09-2016

Zie ook

* Woningmarkt

Verantwoordelijk

* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties