Herindelingontwerp Groningen, Haren, Ten Boer vastgesteld


Groningen, Haren en Ten Boer hechten grote waarde aan de groene ruimten in de nieuw te vormen gemeente. Zij hebben afgesproken samen ervoor te zorgen dat deze ook op langere termijn open en groen blijven. Dit staat in het herindelingsontwerp, dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie
Groningen dinsdag 13 september hebben vastgesteld. Vanaf 21 september ligt het herindelingsontwerp acht weken ter inzage.

De gemeenten willen na de herindeling toegankelijk, laagdrempelig en dichtbij blijven voor de inwoners en ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving. Met de financiele ruimte en stevigheid die de nieuwe gemeente biedt, kan deze investeren in de vernieuwing van dienst- en zorgverlening
en zich sterk maken om de noodzakelijke voorzieningen in stand te houden.

Lees meer over de gemeentelijke herindeling op www.herindelingghtb.nl