OM eist 120 uur werkstraf tegen brugwachter wegens schuld aan fataal..


Tegen een brugwachter is dinsdag 120 uur werkstraf geeist omdat hij volgens de officier van justitie schuld heeft aan een ongeval in Zaandam waarbij een fietsster overleed. De man zou `aanmerkelijk onachtzaam' hebben gehandeld door op 6 februari 2015 de Den Uylbrug te openen terwijl er een
fietsster op de brug stond. Deze heeft hij niet gezien. Zij viel van grote hoogte naar beneden en overleed.

Het OM verwijt de man dat hij niet/onvoldoende op de beeldschermen heeft gekeken waardoor hij de vrouw tijdens cruciale momenten niet heeft opgemerkt. Hij heeft zich niet of onvoldoende gehouden aan de geldende normen en voorschriften.

Volgens de wet is sprake van dood door schuld als iemand door zijn handelen of nalaten schuld heeft aan het overlijden van een ander.

Commando's

De procedure om deze brug te openen kent drie opeenvolgende beslismomenten, elk gevolgd door een actieve handeling van een brugbedienaar (zogeheten commando's).

1. De geluids- en alarmsignalen om het verkeer te stoppen werden conform de regels aangezet. De fietsster was toen nog niet te zien op de camerabeelden en fietste nog niet op de brug.
2. Zeer waarschijnlijk heeft de fietsster de signalen gemist en is de brug op gefietst. De brugwachter heeft de procedure van het sluiten van de slagbomen met een druk op de knop versneld. Die gingen daardoor eerder naar beneden. Uit het onderzoek is gebleken dat het slachtoffer de brug
volledig zou zijn overgefietst als de brugbedienaar de procedure niet had versneld. De verdachte had voordat hij dit commando gaf moeten kijken naar de beelden. Daarop was de vrouw zichtbaar. Het eerder sluiten van de slagbomen heeft extra gevaar voor de fietsster veroorzaakt en heeft volgens
het OM bijgedragen aan het overlijden van het slachtoffer.

Toen de bomen naar beneden gingen is de vrouw afgestapt bij de verkeerde slagboom: namelijk die bij het afrijden van de brug staat. Mogelijk dacht zij dat ze bij de slagboom bij het oprijden van de brug stond.
3. De brugwachter opende de brug. Op 2 verschillende camera's was het wachtende slachtoffer toen al enige tijd goed zichtbaar. De brugwachter moet actief beoordelen of het brugdek vrij is. Het is niet toegestaan om tegelijkertijd met iets anders bezig te zijn. De brugwachter heeft verklaard
dat hij waarschijnlijk aan het bellen was en vermoedelijk een telefoonnummer noteerde. De brug had naar de mening van het OM niet geopend mogen worden en toen dat wel gedaan werd had hij een noodstop moeten geven. Dit is niet gebeurd.

Dat hij niet heeft gekeken blijkt ook uit de beelden van na het ongeval. Daarop is te zien dat de verdachte het commando geeft om de brug te sluiten terwijl meerdere mensen rennen of bij het slachtoffer staan. Iemand maakte ook een zwaaiend `stop'-gebaar. In deze situatie had de brug niet
gesloten mogen worden. Uiteindelijk staakte hij het sluiten.

Omstandigheden

Uit het onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de monitoren goed was. Het slachtoffer was steeds zichtbaar, zeker op de cruciale momenten rondom het daadwerkelijk openen van de brug.

Verder is gebleken dat het de bewuste dag niet extreem druk of lawaaierig was. Ook werd er, in tegenstelling tot wat de verdachte heeft verklaard, die dag niet gewerkt binnen in de commandopost en er werd op dat moment niet geboord. De werklast was niet te hoog, zo is uit een meting gebleken.
Er was geen scheepvaartverkeer, alleen wegverkeer. Wegens onderhoud moest de brug regelmatig worden geopend, maar dit is naar de oordeel van het OM ook geen uitzonderlijke drukte. Het zogeheten proefdraaien vond om de dag plaats, duurde al enkele maanden en de verdachte was ermee bekend.
Overigens mag van een opgeleide professional verwacht worden dat deze om kan gaan met drukte.

Het OM gaat uit van een noodlottig ongeval, maar meent ook dat van een professional meer verwacht mag worden dan van ieder ander. Een brugwachter heeft een bijzondere zorgplicht om de gebruikers van een brug te beschermen. Daarom moet hij actief op de monitoren kijken en zich niet laten
afleiden. Is er gevaar of afleiding, dan mag hij de brug niet openen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft geconcludeerd dat de gemeente geen integrale veiligheidsaanpak hanteerde, waardoor risicovol handelen van fietser en brugwachter niet door het systeem zijn voorkomen of ondervangen. Er was een eenzijdige focus op techniek waardoor de verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van de weggebruikers enkel bij de brugbedienaars lag. Daarom heeft het OM zijn strafeis enigszins gematigd.

De rechtbank doet op 26 september uitspraak.

Deel dit op

*