Beantwoording Kamervragen stand van zaken Bureau Kwaliteit Kinderopvang

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de stand van zaken bij het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK).

Download 'Beantwoording Kamervragen stand van zaken Bureau Kwaliteit Kinderopvang'

PDF document | 3 pagina's | 113 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2016

Zie ook

* Kinderopvang

Verantwoordelijk

* Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid