Kamerbrief over ingediende amendementen over wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg

Minister Schippers (VWS) gaat in deze brief aan de Tweede Kamer in op de ingediende amendementen over wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving.

Download 'Kamerbrief over ingediende amendementen over wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg'

PDF document | 3 pagina's | 83 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2016

Zie ook

* Patientenrecht en clientenrecht * Kwaliteit van de zorg

Verantwoordelijk

* Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport