Verkeersonderzoek vrachtverkeer in Randstad | Rijkswaterstaat

Verkeersonderzoek vrachtverkeer in Randstad

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 13 september 2016- Laatste update: 13 september 2016 17:42 uur

Rijkswaterstaat houdt op dinsdag 27 september en donderdag 29 september een verkeersonderzoek op 45 locaties onder het vrachtverkeer in en om de Randstad, in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Via kentekenregistratie en het afnemen van enquetes bij transportondernemingen wil Rijkswaterstaat inzicht krijgen in het weggebruik, ontwikkelingen en trends op autosnelwegen.

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek onder het vrachtverkeer moet informatie opleveren over de intensiteiten, de herkomsten en bestemmingen van vrachtverkeer, het soort transport, en hoe transportondernemingen de bereikbaarheid en doorstroming beleven.

Aan de vrachtvervoerders wordt gevraagd welke systemen voor rijtaakondersteuning ze gebruiken zoals cruise control of `keep your lane'-systemen om op de eigen rijstrook te blijven. Ook wordt gevraagd welke systemen voor reisinformatie ze in hun vrachtwagencabine gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan radio, apps, navigatiesystemen of borden boven de weg. Hoe betrouwbaar vinden de vervoerders deze reistijd- en navigatiesystemen? De onderzoekers vragen ook wat vervoerders vinden van verzorgingsplaatsen en truckparkings, hoe zij omgaan met files en hoe zij verder proberen het transport efficienter te laten verlopen.

Waar vindt het onderzoek plaats?

In totaal zijn er 45 meetlocaties in de Randstad en omgeving. Deze zijn aangegeven in het Overzicht meetlocaties en kaart onderzoek vrachtverkeer (PDF, 403,94 KB). In Noord-Holland betreft het bijvoorbeeld de A9 bij Spaarndam richting Amsterdam en de A1 bij Muiden richting A1/A6, in Zuid-Holland de A12 bij Zevenhuizen richting Gouda en de A4 Beneluxtunnel richting A15/Botlek. In Utrecht wordt onder andere gemeten op de A2 bij Breukelen en de A12 bij Woerden richting Utrecht. Voorbeeldlocaties in Flevoland zijn de A6 Lelystad Oostvaardersplassen richting Almere en de A6 bij Lemmer richting Emmeloord.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Met camera's worden kentekens van passerende vrachtauto's geregistreerd. Vanaf dinsdag 13 september worden de camera's langs de weg en op viaducten geplaatst.

Op dinsdag 27 september en donderdag 29 september vindt kentekenregistratie plaats in 1 richting, op 45 locaties in en om de Randstad (zie het Overzicht meetlocaties en kaart (PDF, 403,94 KB)). De geregistreerde kentekenhouders/transportbedrijven ontvangen de week erna een brief met vragenlijst, met het verzoek om deel te nemen aan het vrachtverkeer onderzoek van Rijkswaterstaat. Zij kunnen de papieren enquete invullen en terugsturen, of inloggen op een site en de enquete digitaal invullen.

Privacybescherming

De verkregen adresgegevens van transportondernemingen worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd.

Verkeersonderzoeken in de Randstad

Het vrachtverkeeronderzoek voor de Randstad wordt om de 4 jaar gehouden. De 1e keer was in 2012 en de 2e keer nu in 2016. Er kan nu een vergelijking worden gemaakt tussen de vrachtverkeersstromen en kenmerken in 2012 en die in 2016. Dat levert trends en ontwikkelingen op van het vrachtverkeer in de Randstad, die aanleiding kunnen zijn voor maatregelen op het rijkswegennet.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van het onderzoek gebruikt Rijkswaterstaat om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de Randstad te verbeteren en het vrachtverkeer te faciliteren. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten gebruikt voor het ontdekken van ontwikkelingen en trends bij wegtransport, voor verkeersmodellen, goederenvervoermodellen, het ontwikkelen van beleid voor goederenvervoer en het vervolg van het programma Beter Benutten. De branche-organisaties van transportbedrijven zoals TLN en EVO ondersteunen dit onderzoek. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek in mei 2017 bekend. Rijkswaterstaat bespreekt de resultaten met de verschillende branche organisaties zoals TLN en EVO.

Voor meer informatie over verkeersonderzoeken van Rijkswaterstaat kunt u kijken op de pagina Verkeersonderzoek.