Superbewoner-estafette in verkiezingstijd


Actieve bewoners weten hoe het beter moet

BREDA, 20160910 -- Bewoners van bewonersgroepen uit het hele land hebben 5 voorstellen gemaakt voor de politiek. Voorstellen om ervoor te zorgen dat vrijwilligers meer ruimte en kansen krijgen, minder last hebben van onwillige ambtenaren of niet passende regelgeving. Die 5 uitgangspunten worden door middel van een superbewoner-estafette naar Den Haag gebracht. “Als je nieuwe vormen van democratie zoekt, luister dan naar de stem van onderop”, zeggen de actieve bewoners verenigd in het LSA. “Want een doe-democratie kan wél.” Op 13 september start de superbewoner-estafette vanuit wijkhuis ONS in Breda.

[Actieve bewoners maken de BewonersAgenda op de LSA Landelijke Bewonersdag]
Fotobijschrift: Actieve bewoners maken de BewonersAgenda op de LSA Landelijke Bewonersdag

Nederland kent veel maatschappelijke initiatieven die buurten leuker en mooier maken. Zonder vrijwilligers is Nederland koud en kil. Actieve bewoners zorgen ervoor dat buurthuizen blijven draaien, dat vluchtelingen Nederlandse les krijgen, dat kinderen in aandachtswijken mooie speeltuinen hebben, dat er groentetuinen op braakliggende terreinen verrijzen, dat er goedkope taxi’s rijden voor buurtbewoners, enzovoort. De voorstellen van deze energieke initiatiefnemers moeten de ruimte krijgen!

Toch stuiten hun projecten en initiatieven vaak op onbegrip of ontbreekt de medewerking. Soms hebben ze ronduit last van onwillige ambtenaren of niet passende regelgeving. Daar moet verandering in komen en zij weten ook hoe. De actieve bewoners, verenigd in het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), hebben samen een duidelijke BewonersAgenda geschreven met constructieve voorstellen om Nederland mooier en sterker te maken, van onderop! Voorstellen die spelregels eerlijker maken.Superbewoner

Een superbewoner in bijbehorend outfit gaat via bewonersprojecten, BewonersBedrijven en buurthuizen naar Den Haag om deze BewonersAgenda aan de politiek aan te bieden. In de BewonersAgenda worden onder meer voorstellen gedaan voor passende wetgeving, uitbreiding van het Right to challenge, ruimte voor experimenten en aandacht voor oude stadswijken.

Het LSA organiseert een superbewoner-estafette tot in de Tweede Kamer om deze voorstellen bij de politiek te krijgen. Naast deze estafette wordt er een politiek debat georganiseerd, is de BewonersAgenda naar alle politieke partijen verstuurd als input voor hun verkiezingsprogramma’s, worden Tweede Kamerleden op werkbezoek langs bewonersprojecten geleid, en zal er een serie interviews worden gehouden met Kamerleden over zeggenschap en de positie van de actieve bewoners.

Programma en praktische info

Waar: De aftrap van de estafette is in Buurthuis ONS. Een buurthuis nieuwe stijl, beheerd door bewoners. Adres: Evert Spoorwaterstraat 41, 4827 LL Breda op dinsdag 13 september, vanaf 10:30 tot 12:00 uur.

Om 10:30 gaan actieve bewoners, inclusief de superbewoner, samen ontbijten. De groep krijgt een rondleiding door het buurtbedrijf, langs vrijwilligers die Nederlandse les geven aan vluchtelingen, langs vrijwilligers die in het naaiatelier kleding herstellen, en langs de tweedehandswinkel waar je ook bruidskleding kunt huren.

Om 11:30 rent de superbewoner weg met de BewonersAgenda in zijn hand, hij opent daarmee de estafette. De superbewoner kan overal opduiken om aandacht te vragen voor de BewonersAgenda. Hij schreeuwt door roeptoeters, over weilanden en op stadspleinen. Uiteindelijk zal de Superbewoner de BewonersAgenda in Den Haag terecht laten komen, bij de Tweede Kamer!

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is hét landelijk netwerk van bewonersgroepen, zelfstandige buurthuizen, buurtcoöperaties, collectieve wijkondernemingen en BewonersBedrijven. Het LSA bundelt lokale kracht en stimuleert eigen regie.