OM gaat man horen na uitlatingen bij demonstratie tegen Armeens monu..


14 september 2016 - Arrondissementsparket Oost-Nederland

Op 1 juni 2014 hebben ongeveer 4000 Turkse Nederlanders in Almelo gedemonstreerd tegen het monument dat bij de Armeens Apostolische Kerk Almelo is opgericht ter nagedachtenis aan de Armeense genocide. De demonstratie is ordelijk verlopen, maar na afloop is aangifte gedaan van mogelijke
strafbare uitlatingen. Onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is vervolgens een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Binnen het OM heeft er een uitvoerige juridische analyse plaatsgevonden van de gedane uitspraken. Het OM is hierna tot de conclusie gekomen dat uitlatingen die tijdens de demonstratie door een 51-jarige man uit Den Haag werden gedaan, een verdenking van een strafbaar feit opleveren.

Het OM is van mening dat de man de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden met zijn uitlating `Karabach zal het graf van de Armeniers worden'. Het OM beoordeelt dit als het strafbaar aanzetten tot geweld tegen Armeniers wegens hun ras en/of godsdienst.

De man heeft vandaag een uitnodiging voor verhoor gekregen, dat op een later tijdstip zal plaatsvinden. Het horen van een verdachte vormt een vast onderdeel van vrijwel alle strafrechtelijke onderzoeken. De verdenking is dusdanig, dat strafvervolging in de rede ligt. Een definitieve
beslissing over de vervolging wordt later genomen. De aangevers zijn vandaag in kennis gesteld van de ontwikkelingen in het onderzoek.

Deel dit op

*