Assurantiebelasting moet van 21% terug naar 7%


Gezinnen en bedrijven betalen nog steeds miljard euro crisispremie

OUDERKERK a/d AMSTEL, 20160914 -- De assurantiebelasting is als crisismaatregel uiteindelijk van 7 naar maar liefst 21 procent verhoogd. Dat levert de Staat jaarlijks meer dan één miljard extra inkomsten op. Dit wordt opgehoest door de gezinnen en het bedrijfsleven en moet nu snel worden teruggedraaid. Dat stelt Geijsel Kroon, assurantieadviseur uit Ouderkerk aan de Amstel.

Het percentage 7 procent is ooit zo vastgesteld omdat assurantiebelasting niet verrekenbaar is met btw. In 2013 is deze belasting ‘tijdelijk’ meer dan verdubbeld van 9 naar 21 procent. en daarmee gelijkgetrokken met het btw tarief. Het is de hoogste tijd dat deze maatregel wordt teruggedraaid of dat de assurantiebelasting verrekenbaar wordt met ontvangen btw.

Sinds 2013 incasseert de Nederlandse Staat jaarlijks ruim 2 miljard assurantiebelasting. Het MKB betaalt hiervan 90 procent en particuliere huishoudens betalen samen jaarlijks ongeveer de resterende 200 miljoen euro assurantiebelasting. Een Nederlands huishouden betaalt gemiddeld ongeveer 100 euro assurantiebelasting per jaar.

Assurantiebelasting wordt niet over alle verzekeringen geheven. Mens gerelateerde verzekeringen (Levens-, - AOV- , zorgverzekeringen etc.) en internationale transport gerelateerde verzekeringen zijn vrijgesteld.

Wilfred Mooij, directielid Geijsel Kroon:

“Deze tijdelijke crisismaatregel heeft nu wel lang genoeg geduurd. Als verzekeringsadviseurs hebben wij duizenden mensen te woord gestaan om ze uit te leggen dat de premieverhoging niet in de zakken van de verzekeraars verdwijnt. De praktijk leert dat we geen telefoontjes krijgen als de premies worden verlaagd, wel als ze worden verhoogd. Buiten de extra administratieve druk wordt het wel eens tijd om deze ‘tijdelijke’ maatregel terug te draaien. Bovendien is het tarief veel hoger dan in de ons omringende landen, dat is ook niet goed voor de Nederlandse concurrentiepositie in Europa. Nu de crisis voorbij is, maar de economie toch moeite heeft om op gang te komen, is verlaging van de assurantiebelasting bij uitstek een middel om het geld weer te laten rollen. Het Nederlandse MKB heeft deze pijnlijke maatregel midden in de crisis moeten slikken. De maatregel was tijdelijk, dus kan en moet nu weer worden teruggedraaid.  Een goed alternatief kan zijn om de betaalde assurantiebelasting voortaan te laten verrekenen met de ontvangen btw. Dit kost de schatkist minder geld, maar is wel veel eerlijker dan de huidige systematiek.”

Wilfred Mooij