Android gebruikers socialer en veiliger in verkeer dan IOS gebruikers


Hardenberg, 20160915 -- Android gebruikers zijn zowel socialer als veiliger in het verkeer vergeleken met IOS gebruikers. Dit blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1260 bezoekers van Phonegigant.nl. Bij Android gebruikers laat 6,21% van de ondervraagden hun telefoon thuis wanneer zij naar een sociale gelegenheid gaan. Bij IOS gebruikers zijn dit er maar 2,38%. Daarnaast geeft 25,00% van de Android gebruikers toe wel eens te bellen achter het stuur, terwijl dit bij IOS gebruikers maar liefst 32,17% is. Het volledige onderzoek is hieronder te lezen.

Android gebruikers socialer en veiliger in verkeer dan IOS gebruikersDemografische gegevens

Uit het onderzoek bleek dat de gemiddelde leeftijd van Android gebruikers op 29 ligt. De gemiddelde leeftijd van bezitters van een IOS telefoon is 31. Dit verschil is dus niet heel groot

Lifestyle

Van het aantal ondervraagde boven de 18 jaar bleek dat bij Android gebruikers Opel de meest populaire auto is. Van deze groep ondervraagden boven de 18 bleek dat 10,63% Opel rijdt. Bij IOS gebruikers was dit de Volkswagen. 10,80% van de ondervraagden met een IOS telefoon rijdt Volkswagen. Toch bleek dat beide partijen erg milieubewust zijn. Het grootste deel van de ondervraagden rijdt namelijk geen auto. Bij Android was dit 27,54% procent en bij IOS 15,00% procent. De overige percentages waren heel divers en hier zat niet een bepaalde lijn in.

Android gebruikers houden zich beter aan de regels in het verkeer als het om bellen achter het stuur gaat. 25,00% van de Android gebruikers geeft toe wel eens te bellen achter het stuur. Van de IOS gebruikers zijn dit er maar liefst 32,17%. Bij IOS gebruikers die achter het stuur bellen is maar liefst 27,33% vrouw en 34,04% man. Bij Android gebruikers die achter het stuur bellen is 15,41% vrouw en 32,93% man. Vrouwelijke IOS gebruikers zijn dus gevaarlijk achter het stuur!

Android gebruikers zijn socialer. 6,21% van de ondervraagden laat hun telefoon thuis wanneer zij naar een sociale gelegenheid gaan. Bij de ondervraagde IOS gebruikers was dit percentage maar 2,38%. Toch geeft het merendeel van beide gebruikers aan af en toe berichten te kijken. Bij de android gebruikers lag dit percentage op: 57,35% en bij IOS gebruikers op: 55,63%. Het overige deel van de ondervraagden geeft aan veelvoudig gebruik te maken van hun telefoon tijdens sociale gelegenheden. IOS gebruikers laten hier dus weer mee zien dat zij minder sociaal zijn. 36,44% van de Android gebruikers maakt namelijk veelvoudig gebruik van hun tel bij een sociale gelegenheid ten opzichte van 41,99% van de IOS gebruikers.

IOS gebruikers doen meer aan sport dan Android gebruikers. 71,16% van de IOS gebruikers geeft aan in ieder geval 1 of meerdere keren per week te sporten ten opzichte van 67,81% van de Android gebruikers. Van de IOS gebruikers sport 10,62% wel, maar niet heel vaak. Bij Android gebruikers ligt het percentage dat maar zelfden gaat sporten op 10,46%. 21,73% van de Android gebruikers geeft aan helemaal niet te sporten ten opzichte van 18,22% van de IOS gebruikers.

De IOS gebruikers blijken ook veel meer merkentrouw dan de Android gebruikers. Maar liefst 90,65% van de IOS gebruikers geeft aan weer een telefoon van hetzelfde merk te kopen. Bij de Android gebruikers ligt dit percentage op 55,23%. Daarnaast geeft 21,41% van de Android gebruikers zelfs aan over te stappen naar Apple in de toekomst.

IOS gebruikers gaan ook vaker op vakantie dan Android gebruikers. Van de ondervraagden Android gebruikers geeft 15,68% aan helemaal niet op vakantie te gaan. Bij IOS gebruikers ligt dit percentage maar op 9,35%. 74,35% van de Android gebruikers geeft aan 1 of 2 keer per jaar op vakantie te gaan. Maar ook dit percentage ligt hoger bij de IOS gebruikers. Van de IOS gebruikers gaf 77,34% aan 1 of 2 keer per jaar op vakantie te gaan. 13,31% van de IOS gebruikers gaat zelf 3 keer of vaker op vakantie. Bij de Android gebruikers ligt dit percentage op 9,97%.

Android gebruikers zijn minder zeker van zichzelf dan IOS gebruikers. Van alle ondervraagde IOS gebruikers geeft 15,85% aan onzeker te zijn over zijn of haar lichaam of op dieet te zijn. Bij de Android gebruikers was dit cijfer vele malen hoger, namelijk 21,24%. 64,50% van de IOS gebruikers geeft aan dat hij of zij tevreden is met zijn of haar lichaam. 7,45% vindt zelfs zijn of haar lichaam goddelijk. Bij de Android gebruikers zijn 60,46% mensen tevreden over hun lichaam en geeft 3,59% van de ondervraagden aan een goddelijk lichaam te hebben. De overige ondervraagden kon het niet schelen en vond dat schoonheid van binnen zat. Dit gaf 14,71% van de Android gebruikers aan en 12,20% van IOS gebruikers.

Seks

Android gebruikers hebben minder seks dan IOS gebruikers. 38,21% van de Android gebruikers geeft zelfs aan nooit seks te hebben. Van de Android gebruikers heeft 17,39% een a twee keer per maand seks. 27,92% heeft 1 a twee keer per week seks. En het overige gedeelte 16,48% heeft meer dan drie keer per week seks.

Van de IOS gebruikers geeft 24,43% aan nooit seks te hebben. Dit is nog steeds een hoog percentage, maar aanzienlijk lager dan de Android gebruikers. 20,59% geeft aan een a twee keer seks te hebben per maand. 38,91% van de IOS gebruikers heeft een of twee keer per week seks en 16,07% heeft vaker dan drie keer per week seks.

Vreemdgaan

Over het algemeen zijn beide groepen redelijk netjes, maar ga je met een IOS gebruiker? Dan moet je toch een beetje beter oppassen dan bij een Android gebruiker. 10,20% gaat vreemd van de IOS gebruikers. Bij Android gebruikers ligt dit percentage op 8,26%.  

Opvallend is wel dat bij Android gebruikers de verschillen tussen man en vrouw niet zo groot zijn. Beiden gaan ongeveer evenveel vreemd. 7,75% van de Android vreemdgangers is vrouw en 8,70% is man. Bij IOS gebruikers is 6,54% van de vreemdgangers vrouw en 11,53% man. Houd dus vooral de mannelijke IOS gebruikers goed in de gaten dames!

Geluk

IOS mensen zijn met maar twee tiende punt gelukkiger bleek uit het onderzoek. IOS gebruikers beoordelen het leven met een gemiddelde score van een 7,9. Bij Android gebruikers ligt de gemiddelde levensscore op een 7,7. 

Deze informatie mag vrijelijk worden gebruikt op voorwaarde van bronvermelding/link naar www.phonegigant.nl