Aanbestedingen nieuwe politievoertuigen gepubliceerd


Aanbestedingen nieuwe politievoertuigen gepubliceerd

Laatste update:
15-09-2016 | 12:58

Nederland - Op 15 september 2016 zijn de aanbestedingen voor basispolitievoertuigen en voor surveillancehondenvoertuigen gepubliceerd.

Politielogo op zijkant politieauto Politielogo op zijkant politieauto

Voor basispolitievoertuigen geldt dat er in maximaal 7 jaar ruim 2.500 voertuigen worden vervangen en voor surveillancehondenvoertuigen zijn dat er circa 180. Elk categorie heeft een eigen programma van eisen. De aanbesteding basispolitievoertuigen (de huidige noodhulpvoertuigen) bestaat uit
twee delen, een voor personenwagens en een voor bedrijfswagens. Hetzelfde geldt voor de aanbesteding surveillancehondenvoertuigen, deze is gesplitst in een deel voor herkenbare personenwagens en een deel voor herkenbare bedrijfswagens. Speurhondenvoertuigen worden op een later moment
verworven.
Potentiele leveranciers kunnen de aanbesteding van surveillancehondenvoertuigen en basis politievoertuigen op TenderNed vinden, het online marktplein voor alle aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Planning

Leveranciers hebben voor surveillancehondenvoertuigen tot begin december 2016 de tijd om hun offerte in te dienen. Voor basispolitievoertuigen kan dat tot medio december 2016. Vanaf dat moment worden de offertes beoordeeld op geldigheid en inhoud.

Innovatie

De politie zal zich in (een) separate aanbesteding(en) richten op innovatieve ontwikkelingen op gebied van vervoer, aandrijfsystemen en alternatieve energiebronnen. Daarmee wordt de komende jaren in kaart gebracht op welke wijze en in wat voor voertuigen, nieuwe technieken zijn te integreren
in het politiewerk. Deze aanbesteding(en) worden eveneens uitgevoerd vanuit het Programma Aanbestedingen Politie Voertuigen (APV). Daarbij zal onder andere worden samengewerkt met de rijksoverheid.

APV

De aanschaf van nieuwe basispolitievoertuigen en surveillancehondenvoertuigen zijn een onderdeel van het programma APV. Met dit programma verwerft de politie voor haar wagenpark de komende tijd nieuwe voertuigen. Onlangs zijn de voertuigen voor de Mobiele Eenheid gegund. De aanbesteding voor
motorfietsen is onlangs ook gepubliceerd.