Grafiek met overzicht overschot vs tekort sociale huurwoningen in Hi..


Grafiek met overzicht overschot vs tekort sociale huurwoningen in Hilversum tijdvak 2013-2017