`Weinig mensen staan stil bij de slachtoffers'


`Weinig mensen staan stil bij de slachtoffers'

Laatste update:
15-09-2016 | 15:46

Den Haag - `Aan een mobieltje dat je goedkoop via internet koopt, kan bloed kleven omdat deze bijvoorbeeld via een gewapende straatroof is buitgemaakt. Veel mensen die van diefstal afkomstige goederen kopen, staan daar niet bij stil', zegt onderzoeker Henk Ferwerda. Op het Haagse politiebureau
Zuiderpark lichtte hij 15 september zijn onderzoek `Focus op heling' toe aan minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur.

In het kader van de aftrap van de campagne `Registreer je waardevolle spullen' bracht de minister donderdagmiddag een kort werkbezoek aan het bureau Zuiderpark van de politie-eenheid Den Haag. `Ik ben blij dat heling weer fors meer aandacht gaat krijgen', vertelt Michel de Roos, sectorhoofd
van het politiedistrict Den Haag Zuid, tijdens de bijeenkomst. `Tachtig procent van alle gestolen goederen wordt gewoon weer doorverkocht. Omdat het zo massaal gebeurt, vinden mensen het heel gewoon om goedkoop spullen op de kop te tikken. Zij vergeten alleen dat mensen slachtoffer zijn
geworden van diefstal van deze goederen.'

Controle tweedehandsgoederen

Sinds april van dit jaar draaien op enkele politiebureaus in Den Haag proeven waarbij ambtenaren van de gemeente samen met agenten op pad gaan om opkopers van tweedehands goederen te controleren. `Voor we begonnen, is een selectie gemaakt van vijftien opkopers rondom het Zuiderpark, zowel
bonafide als malafide', legt Dennis van der Torre van de districtsrecherche Den Haag Zuid uit. Samen met Ruud Bouche van de gemeente Den Haag vertelt hij de minister over hoe de proef in het werkgebied van Zuiderpark verloopt.

Digitaal opkopersregister

Controleurs van gemeente en politie gingen bij de start van de proef langs bij deze opkopers en informeerden hen over het digitale opkopersregister (DOR). Daarna volgde een eerste controle waarbij de politie keek of opgekochte goederen al dan niet van een misdrijf afkomstig waren. Als dit het
geval is, wordt bekeken of een ingeleverd goed is te koppelen aan een gepleegde diefstal.

Waarschuwing

Presentatie DOROmdat de database van gestolen goederen aan het DOR is gekoppeld, krijgt de politie - mits er natuurlijk aangifte is gedaan - een waarschuwing als een opkoper een goed invoert dat van diefstal afkomstig is. Dit wordt vervolgens in beslag genomen en biedt een extra
opsporingsmogelijkheid om bijvoorbeeld een straatroof of woninginbraak op te lossen.

Focus op heling

Tijdens het bezoek van de minister vertelde Henk Ferwerda kort over zijn onderzoek `Focus op heling'. `Heling is een verborgen misdrijf dat ogenschijnlijk geen slachtoffers maakt', legt de onderzoeker uit. Hij ontdekte dat maar liefst zeventig tot tachtig procent van de Nederlanders meent dat
er een zeer lage pakkans aan heling is verbonden. Tegelijkertijd beseft bijna niemand zich dat er ook slachtoffers zijn, bij wie het voorwerp is gestolen.

Barriere opwerpen

`Zonder helers, zouden er veel minder straatroven, diefstallen en inbraken plaatsvinden', vervolgt hij. Volgens hem is het een onderschat delict dat vooral kan worden aangepakt door `barrieres op te werpen aan de preventieve kant, maar de opsporing niet alleen op de stelers te richten, maar
ook door te rechercheren op de helers.'

Stopheling.nl

`Wie gestolen spullen koopt, houdt diefstal in stand', zegt minister Ard van der Steur op het Haagse politiebureau. `Je ziet wel dat meer mensen voor een tweedehands aankoop via StopHeling.nl op de stopheling-app controleren of iets van diefstal afkomstig is. En, als dat het geval is, melden
bij de politie dat een gestolen goed wordt aangeboden.' In 2015 zijn 690.000 tweedehandsspullen gecontroleerd via Stopheling.nl of en de Stopheling-app, een stijging van maar liefst 51 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat vooral om smartphones, laptops en fietsen.

Pakkans vergroten

Mede met behulp van de DOR is het volgens de minister mogelijk om de pakkans te vergroten. Daarnaast moeten mensen ook meer beseffen wat er aan de verkoop van een gestolen goed is voorafgegaan. Samenwerking tussen gemeenten en politie is hierin belangrijk, maar `door samenwerking met partijen
als Marktplaats kunnen we de pakkans ook vergroten en de rechtmatige eigenaren hun spullen weer terugbezorgen.'

Fiets graveren

Door buiten het politiebureau samen met medewerkers van het Fietsdepot Haaglanden een fiets te voorzien van een uniek framenummer, trapte de minister de campagne `Registreer je waardevolle spullen' af. Van alle fietsen die in dit Fietsdepot binnenkomen, worden aan het eind van de dag de
framenummers door de politiesystemen gehaald. Van de 100 tot 150 fietsen die gemiddeld per dag binnenkomen, blijkt zo'n tien procent als gestolen te staan geregistreerd.

Lastig maken

`We moeten het criminelen lastiger maken zodat zij minder makkelijk van hun gestolen spullen afkomen', sluit de minister af. `Daarvoor gelden verschillende randvoorwaarden. Een daarvan is dat alle opkopers het digitaal opkopersregister gaan gebruiken. Het streven is dat in 2017 landelijk te
implementeren en wat mij betreft ook verplicht te stellen voor alle opkopers...'