Aanbiedingsbrief bij de tussentijdse rapportage bpv-monitor 2016

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) bij de rapportage van de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) met de eerste resultaten van de BPV Monitor. In SBB-verband is de BPV Monitor ontwikkeld om de kwaliteit van en de tevredenheid met de beroepspraktijkvorming (bpv) te meten.

Download 'Aanbiedingsbrief bij de tussentijdse rapportage bpv-monitor 2016'

PDF document | 1 pagina | 41 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-09-2016

Bijlagen

* Stand van zaken BPV Monitor - juli 2016

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van en de tevredenheid met de...

Publicatie | 15-09-2016

Zie ook

* Middelbaar beroepsonderwijs

Verantwoordelijk

* Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap