Beleid minister Ploumen levert 190.000 banen op

Nieuwsbericht | 15-09-2016 | 17:23

De resultatenrapportage van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt dit jaar een zeer toegankelijk inzicht in wat er met Nederlandse inzet wordt bereikt. Alle informatie is eenvoudig op de vernieuwde website Dutchdevelopmentresults terug te vinden. 'Met deze aanpak kan iedereen door een of een paar klikken een helder beeld krijgen van wat we in 2015 hebben bereikt,' aldus de minister.

In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer wijst de bewindsvrouw onder meer op de resultaten op het gebied van werk en inkomen. Zo zijn door Nederlandse programma's, gericht op versterking van de private sector, vorig jaar 190.000 banen gecreeerd of behouden. Vier op de tien daarvan zijn vrouwen. Nederland heeft ook op andere manieren fors bijgedragen aan meer werkgelegenheid. Bijvoorbeeld via de bijdragen aan internationale instellingen, zoals de Wereldbank en UNDP. Langs die weg vonden door steun van Nederland 77.000 mensen een baan.

De resultatenbrief (officieel: 'Dutch Development Results in Perspective') laat zien wat er is bereikt op alle thema's van het ontwikkelingsbeleid. Zo kregen vorig jaar dankzij Nederlandse inzet 18 miljoen mensen meer en beter voedsel, 21 miljoen mensen toegang tot schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen, zoals waterpompen en wc's. Andere opvallende uitkomsten zijn 7 miljoen boeren die erin geslaagd zijn hun productie te verhogen, de veiligheidsinspecties van 3500 textielfabrieken in Bangladesh, 'droge voeten' voor 14 miljoen mensen die in delta's met overstromingsgevaar leven en voorlichting aan 37 miljoen jongeren over soa's, voorbehoedsmiddelen en gezinsplanning.