Grenzeloze uitbuiting: mensenhandel, mensensmokkel en kinderporno


Veiligheidssymposium van het BeNeLux-Universitair Centrum in de Politieacademie Eindhoven

EINDHOVEN, 20160909 -- Op 15 september wordt het veiligheidssymposium “Grenzeloze uitbuiting: mensenhandel, mensensmokkel en kinderporno” gehouden in de Politieacademie Eindhoven. Mensensmokkel en mensenhandel blijven de wereld beroeren, vooral vanwege het feit dat veel mensen nu i.v.m. oorlogssituaties bijzonder kwetsbaar zijn. Het doel van dit symposium is om in korte voordrachten een visie te geven op recente ontwikkelingen in de mensenhandel, met name vrouwenhandel, het uitbuiten van kinderen door kinderporno, en het groeiende probleem van niet-begeleide inkomende minderjarigen. Verder worden behandeld de gerichte aanpak van mensensmokkel naar Groot-Brittannië en het inrichten en inzetten van gezamenlijke onder¬zoeksteams, de zgn. Joint Investigation Teams (JITs).

De voordrachten monden uit in een paneldiscussie over visie en aanpak.

Verschillende experts op het gebied van opsporing en veiligheidszorg uit Nederland en België treffen elkaar op dit door het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) verzorgde veiligheidssymposium om de klokken in Europa gelijk te zetten. Doel is een bijdrage te leveren op het gebied van de internationale samenwerking en aanpak van mensenhandel, mensensmokkel en kinderporno.

15.30 u.      Ontvangst in de Politieacademie Locatie Eindhoven
                  Vijfkamplaan 31, 5624 EB Eindhoven

 16.00 u. Opening en toespraak door voorzitter prof. Anton van der Geld, psycholoog:
Enkele cultuurpsychologische overwegingen over het vreemdelingenvraagstuk.

 - Mevr. Heidi De Pauw, algemeen directeur Child Focus België, docent B.U.C.:
Kinderporno en de acties van NGO’s en meer bepaald INHOPE (Europe).

- Mevr. Patsy Sörensen, directeur Payoke slachtofferhulp Antwerpen:
Het groeiende probleem van mensensmokkel en -handel, in het bijzonder dat van vrouwen in de prostitutie.

- Mevr. Iara de Witte, projectmedewerker Defence for Children - ECPAT, Leiden:
Mensenhandel en alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

- Afdelingshoofd mensenhandel Luc Vanmassenhove, Fed. Ger. Politie West-Vlaanderen:
De aanpak van de smokkel van illegale vluchtelingen naar Groot-Brittannië.

 - Kapitein Frank van Seeters, Brigade Koninklijke Marechaussee:
 Het inrichten en inzetten van Joint Investigation Teams.

 17.15 u. Paneldiscussie met de sprekers o.l.v. prof. W. Bruggeman, opleidingscoördinator BeNeLux-Universitair Centrum en voorzitter Federale Politieraad België, en ook met vier cursisten van de B.U.C.-leergang: afdelingshoofd mevr. Ann Demuynck (PolitieZone GrensLeie, België-Frankrijk), commissaris mevr. Liesbeth De Vlieger (Lokale Politie Antwerpen), beleidsofficier de heer Dirk Minten (Federale Politie Limburg België), en operationeel leidinggevende Charles van Zwol (Nationale Politie Oost-Brabant, Eenheid Intelligence).

18.00 u. Sluiting door de voorzitter

Tot 18.30 u. ontmoeting van Noord en Zuid met koffie/thee en Brabants worstenbroodje.

Zie de Uitnodiging voor B.U.C.-Symposium voor meer informatie.


Informatie en aanmelding:
info@benelux-universitair-centrum.org of (beneluxuniversitaircentrum@online.be)
Telefoon: 0032 478 20 64 91