Resultaten najaarsfietspreventieweek


Resultaten najaarsfietspreventieweek

Laatste update:
16-09-2016 | 11:45

Leiden, Bollenstreek - Om fietsendiefstal onder de aandacht te brengen hield de politie eenheid Den Haag samen met verschillende gemeenten, het fietsdepot Haaglanden en het fietspreventieteam een fietsendiefstalpreventieweek. Tussen 5 en 10 september konden belangstellenden hun fiets laten
graveren en controleren of deze van diefstal afkomstig was.

Fietsdiefstal is echter niet alleen een zaak van de politie. Fietseigenaren kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat hun eigendom wordt gestolen. Zo worden ze erop gewezen dat goedgekeurde sloten en een juiste manier van stallen, diefstal kan voorkomen en dat ze er goed aan doen eerst te
checken of een tweedehands fiets als gestolen staat geregistreerd op www.stopheling.nlGratis graveren fiets met uniek nummer

Veel fietsen zijn niet voorzien van een uniek framenummer. Treft de politie een gestolen fiets op straat of bij een heler aan, dan is het lastig de eigenaar terug te vinden. Een speciaal graveerteam van het fietsdepot Haaglanden heeft, met medewerking van het Fietspreventieteam en
verschillende gemeenten, op diverse locaties gratis een uniek framenummer in fietsen gegraveerd. Uiteraard moest men wel met een aankoopbon of anderszins kunnen aantonen de rechtmatige eigenaar van de fiets te zijn. Een promoteam gaf preventietips op plekken waar veel fietsen gestolen worden
en in de buurt van fietsenstallingen. Ook werden fietsregistratiekaarten uitgedeeld.

Resultaten

Kort voor de campagneweek werd op donderdag 25 augustus in Leiden extra aandacht besteed aan fietsdiefstal. In de preventieweek werden op het Stationsplein tussen 14.00 en 19.30 uur 140 fietsen gecontroleerd. 48 fietsen werden voorzien van een uniek, ingegraveerd nummer. Daarnaast werden
zes accu's van elektrische fietsen gegraveerd. Via onder andere social media werd de actie onder de aandacht gebracht.

LeidenLeiden2In Noordwijkerhout werden op het Marktplein, op maandag 5 september, 54 fietsen gecontroleerd. Daarnaast werden veel preventietips gegeven.

Op het Pompplein in Hillegom werden 24 fietsen gecontroleerd, waarvan er zes werden voorzien van een uniek, ingegraveerd nummer. Op donderdag 8 september volgde een controle op het station van Hillegom. Een groot aantal fietsen en bromfietsen werd gecontroleerd. Er werden geen gestolen
voertuigen aangetroffen. Enkele fietsen stonden niet op slot. Er werd veel preventiemateriaal uitgedeeld.

Het preventieteam hield op dinsdag 6 september een controle bij het Fioretti College. Negen fietsen stonden niet op slot. Er werd preventiemateriaal verspreid. Een fiets stond als gestolen in het systeem en deze zaak is in onderzoek.