In hoger beroep celstraffen tot ruim 7 jaar geeist wegens voorbereid..


16 september 2016 - Ressortsparket

"Verdachten maakten deel uit van de Champions League op het gebied van de in- en uitvoer van harddrugs."

Dat stelde de advocaat-generaal (OM) in Den Haag vandaag in zijn requisitoir in een omvangrijk drugsonderzoek. Hij eiste in hoger beroep straffen varierend van zeven jaar plus twee maanden tot 22 maanden cel tegen zeven verdachten. In de visie van het OM hebben zij zich schuldig gemaakt aan de
voorbereiding van grootschalige drugstransporten via grote schepen van Zuid-Amerika via West-Afrika naar Europa waarbij onderweg de verdovende middelen van boord werden gehaald met snelle motorboten. De voorbereidingen van de transporten vonden plaats in de periode van september 2009 en een
aantal jaar daarvoor. Ook hebben zij zich schuldig gemaakt aan het daarmee samenhangende witwassen van enorme contante bedragen, zo vindt het OM.

Een aangetroffen criminele boekhouding laat zien dat eerdere transporten van o.a. 1633 kilo zijn gelukt. In kluizen op het Noordereiland in Rotterdam werd EUR 4,5 miljoen in contanten aangetroffen dat daarvoor door de verdachten in Amsterdam (Bijlmer) was opgehaald. Verantwoord en verdeeld
werd een opbrengst van EUR 42 miljoen. Dit is als witwassen tenlastegelegd.

De rechtbank Rotterdam veroordeelde de verdachten tot straffen varierend van drie jaar en negen maanden tot negen maanden cel. De rechtbank sprak de verdachten van een aantal feiten vrij. Het OM en alle verdachten stelden hoger beroep in.

De advocaat-generaal is van mening dat een groot deel van de vrijgesproken feiten bewezen kan worden en dat hogere celstraffen op zijn plaats zijn. De advocaat-generaal: "Verdachten maakten allen deel uit van een organisatie die zich bezig hield met de invoer van grote partijen harddrugs en
het witwassen van grote bedragen. De manier waarop ze dat deden moet gezien worden als geraffineerd en goed doordacht. De organisatie was een belangrijke speler op de internationale cocainemarkt. Dat blijkt uit de enorme contante geldbedragen waar verdachten over beschikten, uit de in de
criminele boekhouding verantwoorde bedragen en uit de omvang van de verhandelde partijen."

De verschillen in strafeisen zijn te relateren aan de verschillende rollen die verdachten hebben gespeeld bij de strafbare feiten. De verdachte die de hoogste straf tegen zich hoorde eisen, een inmiddels 47-jarige man uit Den Haag, ziet het OM als "de spin in het web". "Hij had de contacten
met iedereen. Hij besprak de leverantie van verdovende middelen in Zuid-Amerika, regelde de betalingen in Nederland en bracht de contante bedragen onder bij een medeverdachte. Ook stuurde hij een aantal medeverdachten aan."

Ook heeft de advocaat-generaal de ontneming van de criminele winsten gevorderd van vijf verdachten voor bedragen tot ruim EUR 12 miljoen.

Deel dit op

*