A6 Almere dicht voor sloop Kromslootviaduct bij Hogering | Rijkswaterstaat

A6 Almere dicht voor sloop Kromslootviaduct bij Hogering

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 14 september 2016- Laatste update: 14 september 2016 16:13 uur

Van vrijdag 16 september 20.00 uur tot maandag 19 september 05.00 uur is de A6 in beide richtingen afgesloten tussen Almere Havendreef en Almere Stad-West.

De afsluiting is nodig voor de sloop van het Kromslootviaduct ter hoogte van de Hogering. Weggebruikers moeten rekening houden met ernstige verkeershinder en 30 minuten extra reistijd.

Sloop Kromslootviaduct

De A6 gaat een weekend dicht om het Kromslootviaduct te slopen. Met de nieuwe aansluiting van de A6 op de Hogering kunnen weggebruikers direct de Hogering oprijden zonder tussenkomst van verkeerslichten. Hierdoor verbetert de doorstroming van en naar de A6 richting Almere en is het oude viaduct overbodig.

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren en de hinder te beperken tot een weekend is gekozen om de A6 volledig af te sluiten. Tijdens het weekend gelden de volgende verkeersmaatregelen:

* A6 richting Amsterdam/Amersfoort is dicht tussen aansluitingen Havendreef (3) en Hogering (3a) (afrit Havendreef en oprit Hogering richting Amsterdam zijn wel open)

* A6 richting Lelystad is afgesloten tussen aansluitingen Hogering (3a) en Havendreef (3) (afrit Hogering en oprit Havendreef richting Lelystad zijn zelf wel open)

* Verbindingsweg van de A27 uit de richting Utrecht naar A6 richting Almere is dicht

* Verkeer op de A6 tussen knooppunt Almere en aansluiting Almere-Stad West (3) moet rekening houden met afgesloten op- en afritten. Volg de gele borden.

Omleidingen

* Doorgaand verkeer tussen Amsterdam en Lelystad wordt in beide richtingen omgeleid via de A27 en de A1

* Verkeer van en naar Almere wordt omgeleid over de Hogering, Tussenring en de route Havendreef - Stedendreef

23-26 september hinder A1

Sinds eind augustus rijdt het verkeer richting Amersfoort al over de nieuwe A1 en door het nieuwe aquaduct. In het weekend van 23 tot 26 september zal ook de nieuwe A1 richting Amsterdam aangesloten worden. Daarom zijn in dat weekend 3 rijstroken afgesloten tussen knooppunten Muiderberg en Diemen. Alleen de wisselbaan is open. Bij grote drukte wordt verkeer richting Amsterdam omgeleid via de A27, A12 en A2. De extra reistijd (zowel via de omleiding als via de wisselbaan) bedraagt circa 60 minuten.

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Rijkswaterstaat verbreedt tot 2020 de A1/A6 tussen knooppunt Diemen en de aansluiting Almere Havendreef. De werkzaamheden aan de A1/A6 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: bij Muiden zijn we de A1 aan het verleggen en hebben we het breedste aquaduct van Europa gebouwd. Ontdek de verhalen achter de werkzaamheden op de A1, A6, A9 en A10 op het online bezoekerscentrum. Meer informatie over de afsluitingen en omleidingen vindt u op de overzichtskaart van de werkzaamheden A1/A6 (PDF, 253,38 KB).