Onderhoud Gemalen Eefde: installatie laatste pomp | Rijkswaterstaat

Onderhoud Gemalen Eefde: installatie laatste pomp

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 16 september 2016- Laatste update: 16 september 2016 13:27 uur

Sinds het voorjaar van 2015 is Rijkswaterstaat aan het werk in de gemaalgebouwen van Eefde. Om het functioneren en de capaciteit in de toekomst te kunnen blijven garanderen, vindt groot onderhoud plaats.

Onderdeel van de werkzaamheden is het elektrificeren van de aandrijving van de pompen. De twee pompen in het nieuwe gemaalgebouw van sluiscomplex Eefde zijn sinds 2015 alweer operationeel. De komende maanden nemen we ook de twee pompen in het oude gemaalgebouw weer in gebruik.

In het oude gemaalgebouw hebben we al in 2015 de dieselmotor verwijderd en twee elektromotoren van ieder 8.900 kilo geplaatst. Bij een tot nu toe ongebruikte aansluiting is reeds een nieuwe pomp geplaatst. Ook hebben we vorig jaar in het oude gemaal een pomp en zijn oude elektromotor uit 1933 geprepareerd in verband met de monumentenstatus.

3.800 kilo schoon aan de haak

De tweede pomp uit 1933 blijft in gebruik, maar zal eveneens elektrisch worden aangedreven. Aangezien de wanddikte van de behuizing van deze pomp te dun bleek te zijn geworden, hebben we een nieuw gietijzeren pomphuis laten gieten. Deze nieuwe behuizing van 3.800 kilo is nu gereed. We kunnen nu dus ook de laatste pomp plaatsen. Eind september starten we met de installatiewerkzaamheden, die ongeveer 4 weken duren.

2 dagen hinder Kapperallee

Om alle onderdelen van de laatste pomp (in totaal zo'n 11.000 kilo) op hun plek te krijgen, hebben we een zware hijskraan nodig. Deze grote hijskraan komt, net als bij het plaatsen van de pomp in november 2015 voor de deur op de Kapperallee te staan. De Kapperallee wordt om die reden begin oktober 2016 gedurende een dag volledig afgesloten voor verkeer.

Om een droge werkplek te creeren wordt ook weer een droogzetschot geplaatst. Ongeveer 4 weken na het inhijsen van het pomphuis moeten we de Kapperallee opnieuw een dag afsluiten om dit schot te kunnen verwijderen.

De afsluitingen worden 5 dagen van tevoren aangekondigd op borden langs de weg. Ook de omleiding voor al het verkeer wordt met borden aangegeven. Direct omwonenden ontvangen een brief met nadere informatie.

Capaciteitstest en oplevering

Nadat de laatste pomp is geplaatst vinden afrondende werkzaamheden plaats en kunnen we alle onderdelen testen. We voeren dan onder andere een capaciteitstest uit. We zetten daarbij alle pompen tegelijkertijd en laten ze op maximale capaciteit water oppompen. De beoogde maximale capaciteit is 22 m3/s. De huidige waterbehoefte is 11 m3/s, dus er is volop ruimte voor groei.

Tot slot wordt het systeem om de nieuwe pompen te bedienen geinstalleerd en gaan we onze sluismeesters trainen in het gebruik hiervan. De pompen in het nieuwe gemaal worden op dit moment nog handmatig bediend met een bedienunit bij de pomp zelf. Na oplevering kunnen de sluismeesters de pompen in beide gebouwen bedienen vanuit het bediengebouw.

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de werkzaamheden gereed. De aannemer blijft dan nog tot en met 2018 verantwoordelijk voor het kleine onderhoud. Meer informatie vindt u op de pagina Twentekanalen: groot onderhoud Gemalen Eefde.

Meer nieuws

* Meer nieuws Twentekanalen: groot onderhoud Gemalen Eefde