Extra maatregelen om grondwaterstand zijtak Twentekanaal te verlagen

Extra maatregelen om grondwaterstand zijtak Twentekanaal te verlagen

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 16 september 2016- Laatste update: 16 september 2016 15:43 uur

6 maanden geleden werd de laatste laag slib aangebracht in de zijtak van het Twentekanaal om de grondwaterstand in het gebied rond het kanaal te herstellen.

De zijtak van het Twentekanaal tussen de A1 en de A35

Na baggerwerkzaamheden in 2010 werd in het gebied een toename van kwel en vernatting geconstateerd. De verwachting was dat door het aanbrengen van de sliblaag, en door het herprofileren van de kwelsloten, de effecten in de grondwaterstanden op korte termijn zouden dalen.

De situatie is wel vooruit gegaan, maar de daling blijft beperkt en voldoet niet aan de verwachtingen. De oorzaak hiervan wordt onderzocht. 1 van de oorzaken is vermoedelijk een te geringe laag slib. Het slib in het kanaal is van uitzonderlijke schone kwaliteit. De hoeveelheid beschikbare slib van eenzelfde kwaliteit is daardoor beperkt, waardoor de aangebrachte laag op de bodem van het kanaal minimaal is. We onderzoeken daarnaast of de samenstelling van het slib optimaal is geweest. Slib bestaat uit onder andere water en kleideeltjes. Als er bijvoorbeeld onvoldoende kleideeltjes in het slib zitten, kan de aangebrachte laag de kanaalbodem niet goed afdichten.

Aanvullende maatregelen

Het aanbrengen van de sliblaag heeft dus niet tot het gewenste resultaat geleid. Rijkswaterstaat onderzoekt andere methodes en materialen om het grondwater te laten dalen tot het referentieniveau van 2001. Dit onderzoek en de voorbereiding van nieuwe werkzaamheden kost tijd. Om de wateroverlast voor de boeren in het omliggende gebied op korte termijn al te verminderen gaan we nog dit jaar maatregelen op hun percelen treffen. We zijn in gesprek met de betrokken boeren over de mogelijkheden. 1 van die mogelijkheden is het aanleggen van een drainagesysteem.

Eerder dit jaar heeft Rijkswaterstaat de kwelsloten al opnieuw geprofileerd, zodat het kwelwater goed en snel kan worden afgevoerd. Daarbij is het wel belangrijk dat de grondeigenaren hun kavelsloten ook goed blijven onderhouden.

Langetermijnoplossing

We gaan dus op korte termijn aan de slag met maatregelen op perceelniveau om de wateroverlast te verlichten. Het uiteindelijke doel is om tot een blijvende acceptabele situatie te komen voor de betrokken boeren en een oplossing te vinden, die niet alleen de problemen in het gebied rond de zijtak verhelpt, maar die ook een dergelijke situatie in de toekomst helpt voorkomen.

Vanzelfsprekend blijven we de situatie doorlopend monitoren met behulp van de peilbuizen in het gebied. U kunt de metingen van 3 peilbuizen ook zelf in de gaten houden. Meer informatie vindt u ook op de pagina Twentekanalen: waterbeheer zijkanaal e.o..

Meer nieuws

* Meer nieuws Twentekanalen: waterbeheer zijkanaal e.o.