In hoger beroep cel- en werkstraffen geeist tegen twee vrouwen uit R..


19 september 2016 - Ressortsparket

De advocaat-generaal (OM) in Leeuwarden heeft in hoger beroep een celstraf van vier maanden voorwaardelijk plus een werkstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk plus een werkstraf van 150 uur geeist tegen twee vrouwen uit Rotterdam van respectievelijk 26 en 28 jaar. In
de visie van de advocaat-generaal waren zij als `bruiden' betrokken bij een schijnhuwelijk (de ene verdachte) en een voorgenomen schijnhuwelijk (de andere verdachte) en hebben ze zich daarmee schuldig gemaakt aan (een poging tot) mensensmokkel. Doel van het schijnhuwelijk was telkens om zo het
verblijf van een Nigeriaanse man op Frans grondgebied mogelijk te maken. Deze verkreeg daarmee een verblijfstitel. De twee Nederlandse vrouwen werden geronseld door de hoofdverdachte, eveneens uit Nederland, die op een later moment in hoger beroep terecht zal staan. Hij wordt er niet alleen
van verdacht deze twee vrouwen te hebben geronseld maar ook nog een aantal anderen.

Modus operandi

De modus operandi bij de schijnhuwelijken was steeds dezelfde. Het begon bij een Nigeriaan die de hulp inriep van een van de organisatoren in Nigeria om in Frankrijk te kunnen verblijven. De organisator gaf hem de prijs voor een huwelijkspackage plus prefectuur (tussen de EUR 5000 en EUR
7000). De organisator koos een gemeente uit en zette zijn vervalsers (voor onder andere huisvestingsverklaringen) aan het werk. Vervolgens nam hij contact op met de ronselaar(s) in Nederland om een kandidate voor het schijnhuwelijk te zoeken. De kandidate ging vervolgens naar Frankrijk voor
het indienen van het dossier bij het gemeentehuis en later voor de dag van de huwelijksvoltrekking. Na het huwelijk gingen de organisator in Frankrijk en de bruidegom naar de prefectuur voor het indienen van de aanvraag voor een verblijfsvergunning op grond van het feit dat hij `de echtgenoot
is van een onderdaan van de EU'.

De rechtbank sprak de vrouwen vrij van de (poging) mensensmokkel omdat een essentieel onderdeel, het winstbejag, zou ontbreken. Het OM was het daar niet mee eens en stelde hoger beroep in.

De advocaat-generaal is van mening dat er wel degelijk bewijs in het dossier te vinden is voor het feit dat de vrouwen de ander uit winstbejag behulpzaam waren bij het verschaffen van verblijf in Frankrijk. "In beide gevallen staat vast dat er sprake is van een schijnhuwelijk of een
voorgenomen huwelijk. Bij de vrouw die het schijnhuwelijk is aangegaan staat vast dat ze geld heeft ontvangen maar ze wil niet zeggen voor wie ze dat deed. Ze kan geen enkele plausibele verklaring geven voor het aangaan van dit huwelijk of de ontvangen geldbedragen. Uit het feit dat aan
verdachte ook de tickets naar Frankrijk, het verblijf in hotels, sieraden en een jurk voor het huwelijk zijn betaald valt wel degelijk het oogmerk van winstbejag op te maken." Ook de vrouw bij wie sprake was van een voorgenomen huwelijk kon geen enkele plausibele verklaring geven voor de
huwelijksaanvraag. Verder stelde de advocaat-generaal dat uit dit onderzoek, maar ook uit vergelijkbare onderzoeken naar schijnhuwelijken met onbekende partners in het buitenland, blijkt dat deze altijd worden aangegaan met het oogmerk van winstbejag door de partij die al een verblijfstitel
heeft. "De ene partij hoopt met het aangaan van het huwelijk een verblijfstitel te bemachtigen; de andere partij heeft financieel voordeel bij het huwelijk. Dat is een feit van algemene bekendheid."

De geeiste straffen zijn op zijn plaats, zo stelde de advocaat-generaal. "Mensensmokkel verhindert een eerlijk vluchtelingenbeleid in de EU en in Nederland en veroorzaakt veel maatschappelijke onrust. Daarnaast is er bij mensensmokkel vaak sprake van ernstig misbruik van omstandigheden ten
aanzien van mensen die zwaar in de problemen zitten."

De zaak tegen een derde vrouw, 37 jaar en eveneens uit Rotterdam, is inmiddels onherroepelijk. Zij trok vlak voor de zitting in hoger beroep haar appel in. Daarmee werd de door de rechtbank opgelegde 200 uur werkstraf onherroepelijk.

Uitspraak (naar verwachting) over twee weken.

Deel dit op

*