Projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen onherroepelijk | Rijkswaterstaat

Projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen onherroepelijk

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 19 september 2016- Laatste update: 19 september 2016 10:51 uur

Van 7 juli tot en met 17 augustus 2016 heeft het `Besluit projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen fase 2' ter inzage gelegen. Op dit besluit is geen bezwaar gemaakt. De vier projectplannen zijn daarmee onherroepelijk.

De huidige zwaaikom bij Delden.

Om de verruiming van de Twentekanalen te kunnen uitvoeren moet Rijkswaterstaat met een projectplan Waterwet inzichtelijk maken hoe we gaan verruimen, wat er verandert in het kanaal, wat de effecten zijn op de omgeving en hoe de nieuwe situatie er op hoofdlijnen uit komt te zien. Er zijn 4 aparte projectplannen opgesteld: voor het voorpand (tussen de IJssel en Eefde), en voor de trajecten Delden - Hengelo, Hengelo - Enschede en de zijtak naar Almelo.

Van klasse IV naar klasse Va

Na een terinzagelegging van zes weken dit voorjaar heeft Rijkswaterstaat, namens de minister van Infrastructuur & Milieu, op 21 juni 2016 het besluit genomen om de 4 projectplannen Waterwet vast te stellen. Op dit besluit kon gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Nu de projectplannen Waterwet onherroepelijk zijn kan het profiel van het kanaal worden verruimd van de huidige klasse IV naar l een vaarweg maken voor klasse Va-schepen. Deze werkzaamheden starten naar verwachting medio 2017.

Procedures zwaaikommen

Ook de werkzaamheden voor de zwaaikommen en de kade Delden staan beschreven in de projectplannen Waterwet. Ter hoogte van het Landgoed Twickel bij Delden maken we de zwaaikom groter ten behoeve van het keren van klasse Va-schepen. De huidige zwaaikom bij Bornerbroek willen we verplaatsen naar een locatie tegenover het XL-Businesskade. Schepen kunnen dan voortaan direct keren ter hoogte van deze kade. Zij hoeven dan niet meer een lang stuk achteruit te varen naar de zwaaikom bij Bornerbroek.

De gemeentekade Delden maken we veilig voor het aanmeren en laden en lossen van klasse Va-schepen. De kade ligt in een bocht naast de Annabrug. Om het zicht te vergroten en meer ruimte te creeren voor passerende schepen, verplaatsen we de kade circa 12 meter landinwaarts. Hierdoor verbetert de veiligheid.

Om de zwaaikom bij Bornerbroek aan te leggen en bij Delden te vergroten en bij Delden ook de kade aan te passen is, naast een onherroepelijk projectplan Waterwet, ook een wijziging van het bestemmingplan noodzakelijk. De ontwerp Omgevingsvergunningen hiervoor hebben afgelopen periode ter inzage gelegen.

Meer nieuws

* Meer nieuws Twentekanalen: verruimen vaarweg