Voorbereidende werkzaamheden voorsluis Eefde | Rijkswaterstaat

Voorbereidende werkzaamheden voorsluis Eefde

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 19 september 2016- Laatste update: 19 september 2016 11:33 uur

In 2017 start Rijkswaterstaat met het vervangen van een stuk damwand in de voorsluis van sluiscomplex Eefde. Om het werk te kunnen uitvoeren kappen we de komende weken 24 linden en een wilgenstruik op het sluiseiland.

De te kappen bomen op het sluiseiland bij Eefde

De voorsluis in Eefde valt niet heel erg op: hij is alleen in gebruik wanneer het water in de IJssel zeer laag staat. In dat geval moet het grote verschil in waterstand tussen de IJssel en het Twentekanaal in 2 stappen worden overbrugd. In normale situaties gebruiken schepen de voorsluis om af te meren aan de aanwezige palen, om te wachten totdat ze de kolk in kunnen varen.

Kappen bomen

Het geplande grote onderhoud in de voorsluis is nodig, omdat de damwand het einde van zijn levensduur heeft bereikt. De damwand uit 1933 is in de jaren 60 gerenoveerd. Daarbij zijn veel ankers en constructies in de ondergrond terecht gekomen, die de damwanden aan weerszijden van het eiland met elkaar verbinden. Binnenkort vindt daarom ter voorbereiding op het onderhoudswerk de kap van een deel van de bomen op het eiland plaats: zo kan de aannemer straks goed bij de gecompliceerde verankering in de ondergrond komen. De kap van de bomen vindt gelijktijdig plaats met de kap van de bomen ter voorbereiding op de bouw van de 2e sluis.

Noodmaatregelen

De damwand, die we straks gaan vervangen, is nodig om het sluiseiland stabiel te houden. Ook konden schepen aan de damwand afmeren totdat deze te zwak werd daarvoor. In 2013 en 2014 is een aantal noodmaatregelen genomen om de levensduur nog wat op te rekken. Er is een aantal buispalen geplaatst waar wachtende schepen kunnen afmeren, zodat ze de damwand niet verder belasten. De buispalen zorgen er wel voor dat de vaarroute in de tijdelijke situatie erg smal is geworden. Rijkswaterstaat wil de situatie dan ook zo snel mogelijk verbeteren.

Verbetering passerende schepen

De afgelopen periode is gezocht naar de meest gewenste oplossing voor de renovatie. Daarbij is met name vanuit het oogpunt van veiligheid besloten om de damwand niet op de huidige plek te vervangen, maar om een nieuwe damwand circa 6 m naar achteren te plaatsen. Daarmee creeert Rijkswaterstaat een veiligheidsstrook van 6 m tussen passerende schepen. Een bijkomend voordeel ten opzichte van de oude situatie, waarbij in- en uitvarende schepen elkaar rakelings passeerden, is dat bij het schutten via de voorsluis er 2 grote schepen in 1 cyclus kunnen worden geschut. In de huidige situatie is daarvoor niet genoeg plaats in de voorsluis, waardoor een schip dat de Twentekanalen op wil varen buiten de voorsluis moet wachten en een aanvullende cyclus nodig is om te schutten.

Planning

Op dit moment is het werk in aanbesteding. Samen met andere groot onderhoud projecten in de regio Oost-Nederland wordt het contract in december 2016 gegund aan 1 van de inschrijvers. De geselecteerde aannemer zal in het voorjaar van 2017 de benodigde voorbereidende werkzaamheden verrichten, zoals het maken van een gedetailleerd uitvoeringsontwerp en het aanvragen van de benodigde vergunningen. De verwachting is dat we in de periode tussen april en oktober 2017 de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Meer informatie vindt u op de pagina Twentekanalen: groot onderhoud Gemalen Eefde.

Meer nieuws

* Meer nieuws Twentekanalen: groot onderhoud Gemalen Eefde