Beantwoording Kamervragen over bericht dat Ahold na defusie met Delhaize leveranciers met terugwerkende kracht minder gaat betalen

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op de vragen van het lid Gesthuizen (SP) over het bericht dat Ahold na de fusie met Delhaize leveranciers met terugwerkende kracht minder gaat betalen.

Download 'Beantwoording Kamervragen over bericht dat Ahold na defusie met Delhaize leveranciers met terugwerkende kracht minder gaat betalen'

PDF document | 4 pagina's | 75 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-09-2016

Zie ook

* Ondernemen en innovatie

Verantwoordelijk

* Ministerie van Economische Zaken